Skip Navigation Links לאומי קארד לעסקים ראשי מידע וטפסים כרטיס DEBIT - סליקה בחיוב מיידי מהחשבון | max מבית לאומי קארד

כרטיס DEBIT

 

כרטיס DEBIT (דביט) הוא כרטיס בו העסקאות מחויבות באופן מיידי מהתקרה הפנויה בחשבון הבנק של בעל הכרטיס. ביצוע עסקאות אפשרי רק כשיש ללקוח יתרה הפנויה בחשבון הבנק.

החל מה-1.4.16, זיכויים עבור עסקאות ששודרו כעסקאות דביט יועברו לחשבון בעל העסק עד 3 ימי עסקים ממועד שידור העסקה, וזאת על פי הוראת בנק ישראל.

שיעור עמלת הסליקה לעסקאות רגילות כולל עסקאות מסוג דביט.


מותג: ויזה.

נראות הכרטיס: על גבי הכרטיס מופיע הלוגו DEBIT. הכרטיס הנו כרטיס עם שבב אלקטרוני חכם.

תצוגה​ בדפי הפירוט: זיכויים בגין עסקאות דביט יוצגו בדפי הפירוט תחת עסקאות רגילות מסוג "זיכוי מיידי- דביט". תאריך הזיכוי שמופיע בעסקות דביט מייצג עסקאות ששודרו ללאומי קארו עד 3 ימי עסקים.

תצוגה באתר max לעסקים: זיכויים בגין עסקאות ששודרו כדביט יופיעו באתר בדפי הדוחות: זיכויים, הפקדות ואישורי יתרה. יש לסנן לפי "פירוט לפי תנועה" שם תוצג עסקת הדביט תחת "סוג עסקה" כ"דביט".

עדכוני SMS: ניתן להירשם לשירות מידע ב-SMS בתשלום. הודעות SMS על זיכויים ישלחו לרשומים לשירות בהתאם למועדים שנבחרו.

סוגי עסקאות:

עסקאות יבוצעו באמצעות קופה ממוחשבת או מסוף בלבד.

ניתן לבצע עם הכרטיס עסקאות טלפוניות או אינטרנטיות.

אין אפשרות לבצע עסקאות החורגות מהמסגרת הפנויה בחשבון ו/או עסקאות תשלומים ו/או עסקאות תשלום נדחה ו/או הוראות קבע ו/או מוצרי אשראי.

אין אפשרות לבצע עסקאות המותנות בשריון סכומים לביטחון מתוך המסגרת בחשבון, כגון עסקאות המשויכות לענף תיירות, נופש ותעופה והשכרת רכב.

הכרטיס אינו מקנה הטבות max כגון: השתתפות במבצעים, פינוקים והטבות 1+1, או חברות במועדונים לרבות מועדוני תעופה. בכרטיס זה לא ניתן להפעיל את ביטוח הנסיעות לחו"ל והטבת כניסה לטרקלין דן אינה תקפה.

ביצוע עסקה בכרטיס כפופה לקבלת הודעת אישור מ-max. אם לא התקבל אישור אין להמשיך בביצוע העסקה. בכל מקרה של ספק יש להתקשר למוקד האישורים של max בטלפון: 1-700-70-30-37.

עסקאות בכרטיסי דביט תייר: זיכוי בגין עסקאות בכרטיסי דביט של תיירים הנו לבחירת בעל העסק, כקיים היום.

תקרת העסקאות בכרטיס​: עד 5,000 ש"ח ליום (למחזיקי כרטיס מתחת לגיל 18: עד 400 ש"ח ליום).חשוב לדעת: *עסקאות בתחנות דלק: בחלק מתחנות הדלק הסכום המבוקש יועבר לאישור הבנק ככל עסקה אחרת. בתחנות דלק אחרות, העסקה תבוצע כעסקת ביטחון וסכום האישור יכול להיות שונה מסכום התדלוק הסופי. בתחנות מסוימות לא יתאפשר תדלוק בכרטיס הדביט או שיוגבל בסכומו, בהתאם לתחנה בה מתבצע התדלוק. *לא יתאפשרו עסקאות לביטחון מענפים אחרים, כפי שיודיע הבנק ו/או חברות כרטיסי האשראי מעת לעת. *למידע נוסף למחזיקי כרטיס מסוג דביט.