MAXBack CRYPTO

צוברים ביטקוין בכל קנייה

MAXBack CRYPTO - שאלות ותשובות

זהו כרטיס האשראי הראשון בישראל שהופך את הקניות שלך לביטקוין, ללא כל מאמץ. חברת max יצרה כרטיס אשראי מהפכני שכל ההוצאות בו נצברות לשקלים, המומרים פעם בחודש, באופן אוטומטי וללא עלות, למטבע ביטקוין, זאת בהתאם לשער ההמרה מש״ח לביטקוין במועד ההמרה. המטבעות נצברים בחשבון ייעודי חדש שנפתח בעת הפעלת הכרטיס בחברת Bits of Gold.

Bits of Gold היא החברה הגדולה בישראל למסחר במטבעות דיגיטליים, כפופה לרגולציה ישראלית ומשרתת יותר מ-150 אלף לקוחות. 

maxBack CRYPTO מתאים לכולם, לוותיקים בשוק המטבעות הדיגיטליים ולמי שמעוניין לבצע את צעדיו הראשונים בצורה קלה, בטוחה ונוחה. עם הזמנת הכרטיס, max פותחת עבורך חשבון ב-Bits of Gold, אליו יכנסו חלקי ביטקוין אשר max תרכוש אחת לחודש בהתאם לסך הקניות והשימושים בכרטיסך בחודש הקודם.

מרכזים בכרטיס maxBack CRYPTO את כל ההוצאות, על מנת לצבור כמה שיותר שקלים שמומרים לביטקוין. כל הוצאה של 160 ₪ בכרטיס שווה ל-1 ₪ שיומר אוטומטית לביטקוין (יחס הצבירה של הוצאות מוסדיות, כלומר, תשלום לרשויות ושירותים ממשלתיים, הוא כל 320 ₪ שווים 1 שקל). עם מועד החיוב החודשי, השקלים שנצברו במהלך החודש מומרים לביטקוין (בהתאם לשער במועד ההמרה), ומופקדים בחשבון האישי ב-Bits of Gold באופן אוטומטי וללא עמלה. אפשר להתעדכן בכל זמן ביתרת המטבעות ובשווי שלהם בשקלים באתר ובאפליקציית max או באזור האישי באתר Bits of Gold.

בעת הפעלת כרטיס maxBack CRYPTO נפתח, ללא תשלום, חשבון ייעודי עם סיסמה בחברת Bits of Gold. חשבון זה כולל שירות משמורת מטבעות המאובטח באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומייתר את הצורך בפתיחת ארנק דיגיטלי ("ארנק חם") או כספת פיזית ("ארנק קר"), המצריכים התקנה, גיבוי סיסמאות ואבטחה שוטפת. השימוש בחשבון קל ונוח לתפעול ממכשיר הנייד או מהמחשב האישי.

חשוב לדעת:

חברת ביטס אוף גולד מאפשרת קנייה, מכירה ושמירה של מטבעות וירטואליים ("השירותים"). אין לראות באמור בכתבה משום מתן ייעוץ או המלצה בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קנייה או מכירה של מטבעות וירטואליים. כרטיס maxBack Crypto הוא פרי שיתוף פעולה בין max לבין ביטס אוף גולד בע"מ ("Bits of Gold"), במסגרתו הלקוח מתקשר עם max לצורך הנפקת כרטיס האשראי ובמקביל מתקשר עם Bits of Gold לצורך פתיחת חשבון אישי, צבירת מטבעות וירטואליים בחשבון האישי וביצוע עסקאות קריפטו בנכסים הדיגיטליים של Bits of Gold בהתאם לתנאי השימוש של Bits of Gold | ההצטרפות לכרטיס maxBack Crypto כפופה לתנאיה ולאישורה של max | צבירת והפקדת מטבעות וירטואליים תתבצע כנגד ביצוע "עסקאות" בכרטיס, כהגדרתן בתקנון כרטיס maxBack Crypto המצורף כחלק ממסמכי ההצטרפות לכרטיס ויהיה זמין בכל עת באתר max | יחס ההמרה כיום הוא 160 ₪ יומרו ל-1 ₪ לביטקוין ובעסקאות מול מוסדות המדינה: 320 ₪ יומרו ל-1 ₪ לביטקוין, בכפוף למגבלת זכאות שנתית של 2,000 ₪ |  פטור מדמי כרטיס לשנה הראשונה: פטור מלא מעמלת דמי כרטיס למשך 12 חודשים ממועד הנפקת הכרטיס, וכל עוד הכרטיס מוגדר ככרטיס maxBack Crypto. בתום תקופת ההטבה, ייגבו דמי כרטיס חודשיים בסך 19.90 ₪ או בסכום אחר, כפי שישתנה מעת לעת בהתאם לתעריפון העמלות של max| תוכנית הפינוקים: הכרטיס מצורף לתכנית הפינוקים וההטבות של max, בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות |עסקאות בכרטיס maxBack Crypto לא יזכו בצבירת נקודות למועדוני תעופה | אי עמידה בפירעון ההלוואה / האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה: מקס איט פיננסים בע"מ| שירותי ההמרה למטבעות וירטואליים, ביצוע עסקאות במטבעות וביטולן, צפייה ביתרת המטבעות, השלכות מיסוי, היבטי אבטחת מידע ועלות השירותים כאמור - הינם באחריותה הבלעדית של Bits of Gold, הפועלת מתוקף אישור עיסוק זמני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים (מס' רישיון: 56716) ובהתאם לתנאי השימוש המפורסמים על ידה. שער ההמרה ₪/ביטקויין נקבע ומפורסם על ידי Bits of Gold.