מחלקים את החיוב החודשי
בכרטיס האשראי לתשלומים

ושולטים בקלות בהוצאות

הפתרון הנכון לחודש עמוס בהוצאות

החיוב החודשי מתקרב?

זה הזמן לבדוק מהו גובה הסכום לתשלום בכרטיס האשראי

מחלקים לתשלומים

כשההוצאות גבוהות מידי על מנת לשמור על איזון

 

3 עד 36 תשלומים

בתוספת ריבית בהתאם לתנאי הכרטיס

חלוקת החיוב החודשי - כל מה שאתם צריכים לדעת

אפשר לחלק את החיוב החודשי העתידי ל-3-36 תשלומים באתר ובאפליקציה. מינימום של 200 ש"ח לכל תשלום. תוכלו לחלק כל סכום מעל 600 ש"ח לתשלומים בהתאם להחלטתכם. 

אפשר לחלק את החיוב החודשי לתשלומים עד יום עסקים לפני מועד החיוב החודשי. אפשר לעדכן או לבטל את החלוקה עד יום עסקים לפני מועד החיוב באתר, באפליקציה ובאמצעות פנייה לנציג בטלפון: 03-6178888.

התשלום הראשון צפוי לרדת במועד החיוב השני מרגע ביצוע החלוקה, כך תיהנו מחודש אחד של דחייה. לדוגמה, אם מועד החיוב של הכרטיס הוא 02/09, ובתאריך 25/08 ביקשתם לבצע את החלוקה של החיוב העתידי, התשלום הראשון יהיה רק ב 02/10.

כן, התשלומים נושאי ריבית בהתאם לתנאי הכרטיס ואפשר להתעדכן על כך באתר ובאפליקציה.

אפשר לבטל או לעדכן את הסכום שאתם רוצים לחלק לאחר שביצעתם את הפעולה, עד יום עסקים לפני מועד החיוב, באתר או באפליקציה.

כן, אפשר לשלם את יתרת התשלומים לאחר מועד החיוב באופן מיידי בכל עת שתרצו דרך האתר או האפליקציה.

חשוב לדעת:

במסגרת מתן הסכמך לחוק נתוני אשראי ועל מנת לתת לך את ההצעה הטובה ביותר, ייתכן ונפנה למאגר האשראי של בנק ישראל | הריבית החודשית הממוצעת למוצר מוצגת מטעמי נוחות, הריבית החודשית שתשולם בפועל הינה בהתאם ללוח הסילוקין | המוצר נושא ריבית המותאמת אישית לכל לקוח | שיעור הריבית מורכב מריבית הפריים + מרווח, ולפיכך הריבית עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בריבית הפריים מעת לעת | הריביות המפורטות לעיל נכונות למועד פנייתך זו, במידה ויחול שינוי בשיעור הריבית עד למועד חלוקת החיוב לתשלומים נושאי ריבית, תחויבו עפ"י הריבית החדשה וכתוצאה מכך ישתנה גם סכום התשלום החודשי | ניתן לחלק לתשלומים רק את העסקאות שנקלטו במערכות max עד למועד ביצוע הפעולה כפי שמשתקף בפירוט החיובים שלך | ניתן להיכנס ולעדכן את הסכום לחלוקה עד 24 שעות ממועד החיוב הקבוע בכרטיסך | החלוקה לתשלומים אינה כוללת עסקאות בחיוב מיידי כמו לדוגמה משיכת מזומן ועסקאות חו"ל | ניתן לבצע את הפעולה בכרטיס max חוץ בנקאי בלבד | ניתן לבצע את הפעולה על כרטיס מקס אחד בלבד בכל חודש | הפעולה זמינה מחיוב חודשי של 600 ₪ ומעלה | ניתן לחלק את החיוב ל-3 ועד 36 תשלומים, מינימום של 200 ₪ לכל תשלום | סכום העסקה החדש יירד מתוך מסגרת האשראי הפנויה בכרטיסך ובהתאם לשיקול דעתה של חברת max | הפריסה לא תחול על חיובים שבוצעו לטובת מוצרי "כסף בצד"/ "כסף פלוס" |  אי-עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | המלווה: מקס | החלוקה לתשלומים כפופה לאישור max ולתנאי החברה | במידה וקיימים הלוואות או מוצרי אשראי אחרים בכרטיסך, הריבית על חלוקת החיוב לתשלומים תחול גם על ההחזר החודשי של ההלוואה/ות או מוצר/י אשראי האחרים (הריבית דריבית).