מחלקים את החיוב החודשי
בכרטיס האשראי לתשלומים

ושולטים בקלות בהוצאות

הפתרון הנכון לחודש עמוס בהוצאות

החיוב החודשי גבוה?

אפשר לחלק את החיוב העתידי וגם חיוב שכבר ירד

מחלקים לתשלומים

כשההוצאות גבוהות מידי על מנת לשמור על איזון

 

3 עד 36 תשלומים

מינימום 200 ₪ לכל תשלום

חלוקת החיוב החודשי - כל מה שאתם צריכים לדעת

אפשר לחלק כל סכום מעל 600 ש"ח לתשלומים בהתאם להחלטתכם, כשהמינימום לתשלום הוא 200 ₪ . את החיוב אפשר לפרוס ל- 3-36 תשלומים באתר ובאפליקציה.

את חלוקת החיוב החודשי אפשר לחלק באפליקציה: ב"פעולות" (תחת כותרת מוצרי אשראי) ב"מידע שלי" מתחת לתמונה של הכרטיס וגם בפירוט החיובים עצמו מתחת לגרף. ובאתר: בכפתור תחת הכותרת "חיובים הצפויים לרדת".

חלוקת חיוב עתידי: את החיוב החודשי שעתיד לרדת, אפשר לחלק לתשלומים עד יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ניתן גם לעדכן או לבטל את החלוקה באפליקציה ובאתר יום עסקים אחד לפני שהחיוב יורד.

חלוקת החיוב החודשי "בדיעבד": עד 7 ימים לאחר מועד החיוב, אם החיוב יורד ב-10/01 אפשר לחלק את החיוב שכבר ירד עד ה-17/01, במקרה כזה מקבלים את הכסף שירד חזרה לחשבון ובוחרים לכמה תשלומים לחלק אותו. לא צריך לחפש יותר מידי, האפשרות לחלק בדיעבד תופיע באופן אוטומטי בדיוק באותם מקומות שבהם מחלקים את החיוב החודשי העתידי, ובמשך 7 ימים לאחר שהחיוב החודשי כבר ירד.

התשלום הראשון לא ירד בחודש הקרב אלא בחודש שאחריו, ואם יבוצעו עסקאות נוספות לאחר חלוקת החיוב החודשי הן תחויבנה כרגיל במועד החיוב ולא ייכנסו לחלוקת התשלום, אך תמיד תוכלו לעדכן את הסכום.

התשלום הראשון צפוי לרדת במועד החיוב השני מרגע ביצוע החלוקה, כך תיהנו מחודש אחד של דחייה. לדוגמה, אם מועד החיוב של הכרטיס הוא 02/09, ובתאריך 25/08 ביקשתם לבצע את החלוקה של החיוב העתידי, התשלום הראשון יהיה רק ב 02/10.

כן, התשלומים נושאי ריבית בהתאם לתנאי הכרטיס ואפשר להתעדכן על כך באתר ובאפליקציה.

אפשר לבטל או לעדכן את הסכום שאתם רוצים לחלק לאחר שביצעתם את הפעולה, עד יום עסקים לפני מועד החיוב, באתר או באפליקציה.

כן, אפשר לשלם את יתרת התשלומים לאחר מועד החיוב באופן מיידי בכל עת שתרצו דרך האתר או האפליקציה.

חשוב לדעת:

כפוף לאישור ותנאי max | הריבית החודשית הממוצעת למוצר מוצגת מטעמי נוחות, הריבית החודשית שתשולם בפועל הינה בהתאם ללוח הסילוקין | המוצר נושא ריבית המותאמת אישית לכל לקוח | שיעור הריבית מורכב מריבית הפריים + מרווח, ולפיכך הריבית עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בריבית הפריים מעת לעת | הריביות המפורטות לעיל נכונות למועד פנייתך זו, במידה ויחול שינוי בשיעור הריבית עד למועד חלוקת החיוב לתשלומים נושאי ריבית, תחויבו עפ"י הריבית החדשה וכתוצאה מכך ישתנה גם סכום התשלום החודשי | ניתן לחלק לתשלומים רק את העסקאות שנקלטו במערכות max עד למועד ביצוע הפעולה כפי שמשתקף בפירוט החיובים שלך | ניתן להיכנס ולעדכן את הסכום לחלוקה עד 24 שעות ממועד החיוב הקבוע בכרטיסך | החלוקה לתשלומים אינה כוללת עסקאות בחיוב מיידי כמו לדוגמה משיכת מזומן ועסקאות חו"ל | ניתן לבצע את הפעולה בכרטיס max חוץ בנקאי בלבד | ניתן לבצע את הפעולה על כרטיס מקס אחד בלבד בכל חודש | הפעולה זמינה מחיוב חודשי של 600 ₪ ומעלה | ניתן לחלק את החיוב ל-3 ועד 36 תשלומים, מינימום של 200 ₪ לכל תשלום | סכום העסקה החדש יירד מתוך מסגרת האשראי הפנויה בכרטיסך ובהתאם לשיקול דעתה של חברת max | עלות פרעון מוקדם של ההלוואה 60 ₪ | העמלה לא תיגבה במקרה שהפירעון יהיה במהלך 3 ימי העסקים הראשונים | הפריסה לא תחול על חיובים שבוצעו לטובת מוצרי "כסף בצד"/ "כסף פלוס" |  אי-עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | המלווה: מקס | החלוקה לתשלומים כפופה לאישור max ולתנאי החברה | במידה וקיימים הלוואות או מוצרי אשראי אחרים בכרטיסך, הריבית על חלוקת החיוב לתשלומים תחול גם על ההחזר החודשי של ההלוואה/ות או מוצר/י אשראי האחרים (הריבית דריבית).