DREAMCARD VIP

DREAMCARD VIP

רוצים לקבל יותר? כל המותגים האהובים בכרטיס אשראי אחד

* כל מה שכתוב למעלה הוא בכפוף להסכם ההצטרפות ולתנאי הכרטיס וההטבות
מה כולל הכרטיס?

 

עשיתם קניות? הרווחתם שופינג! - לקוחות DREAMCARD VIP קונים במגוון רשתות וצוברים 12% בנקודות לשופינג בכל מותגי המועדון

מותג: VISA
סוג כרטיס: זהב/פלטינה, כרטיס חכם
דמי כרטיס: פטור מלא מדמי כרטיס בשנה הראשונה
מועדי חיוב: 2, 10 או 15 בכל חודש לבחירה

 

דבר המחלקה המשפטית שלנו: *ידוע לי כי כרטיס האשראי ישמש גם ככרטיס חבר מועדון וחלות עליו כל החובות והזכויות על פי תקנון מועדון "Dream Card", המפורסם באתר www.dreamcard.co.il, כפי שיתעדכן מפעם לפעם. *מתנת הצטרפות: ניתנת למימוש במשך חודשיים ממועד הפעלת כרטיס האשראי. המתנה ניתנת לרכישה אחת בלבד. אם לא תנוצל ההטבה במלואה במסגרת רכישה אחת, יינתן זיכוי למימוש באותו מותג בו מומשה ההטבה, בגין היתרה שלא נוצלה. *הטבת צבירת נקודות Cash Back: תקפה במותגים הנכללים כיום במועדון: פוקס, פוקס הום, אמריקן איגל, מנגו, צ'ילדרנס פלייס, ארי, ללין, בילבונג, טרמינל X, אורבן אאוטפיטרס ופוט לוקר, וכפי שיעודכנו מפעם לפעם בהתאם לתקנון. *מתנת יום הולדת: הנחה חד פעמית בסך 30% מסכום התשלום בפועל שיבוצע בכרטיס האשראי בלבד, למימוש בקנייה בודדת בכל אחת ממותגי המועדון ועד לסכום קנייה כולל של 1,000 ₪ (מקסימום 300 ₪ הנחה לאחר מבצעים/הטבות לרבות הטבה זו), וזאת בחודש בו חל יום ההולדת. הזכאות להטבה תקפה החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות. *דמי כרטיס: חברי מועדון חדשים פטורים מדמי כרטיס למשך שנה אחת ממועד ההצטרפות. לאחר השנה הראשונה, יגבו דמי כרטיס בהתאם לתעריפון העמלות של max. *דמי חבר: חבר מועדון חדש יחויב במועד ההצטרפות בדמי חבר חד פעמיים בסך של 69 ₪ (כולל מע"מ), או כפי שיתעדכן מפעם לפעם. max ו/או פוקס רשאיות לשנות ו/או לבטל את ההטבות בכל עת, בכפוף למתן הודעה על פי דין. חשוב לדעת: *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.