max Total Pay-Back

max Total Pay-Back

רוצים החזר של 1% על כל כל כל הקניות שלכם? קיבלתם!

* כל מה שכתוב למעלה הוא בכפוף להסכם ההצטרפות ולתנאי הכרטיס וההטבות
מה כולל הכרטיס?

Total Pay-Back הוא כרטיס אשראי שנותן החזר כספי על כל ההוצאות בכרטיס.

צבירת הנקודות מתבצעת לאחר ביצוע עסקאות בכרטיס האשראי ומימושן נעשית באמצעות giftcard דיגיטלי.

כרטיס max Total Pay-Back מציע סל פתרונות חכם ונוח המאפשר החזר כספי על קניות בעשרות רשתות בישראל.

 

בדקו בסימולטור איזה כרטיס הכי משתלם לכם

 

מותג: ויזה

קיים ב: בינלאומי, זהב, זהב עסקי ופלטינה

דמי כרטיס: דמי כרטיס חודשיים

מועדי חיוב: 2 או 10 בכל חודש, בהתאם לבחירתך

סוגי עסקאות: עסקאות רגילות, תשלומים, קרדיט, קרדיט פלוס

 

איך להמיר נקודות לכסף? כנסו וגלו

 

דבר המחלקה המשפטית שלנו: *כפוף לתנאי ההצטרפות ולתקנון מועדון Pay-Back. *צבירת נקודות Pay-Back מתבצעת בגין ביצוע עסקאות בכרטיס, כהגדרתן בתקנון. *ניתן לצבור עד 2,000 נקודות בשנה קלנדרית ועד 6,000 נקודות סה"כ ממועד הנפקת הכרטיס. *לא ניתן להמיר פחות מ-75 נקודות, ולא ניתן להמיר את סל הנקודות לפני מועד החיוב השני בכרטיס ממועד הפעלתו. *ההחזר יתבצע באמצעות כרטיס נטען GiftCard דיגיטלי מבית max, אשר יכובד ברשימת בתי העסק המצורפת. *פטור מדמי כרטיס: למשך 12 החודשים הראשונים ממועד הנפקת הכרטיס, וכל עוד הכרטיס משוייך למועדון Pay-Back. בתום הטבת הפטור מדמי כרטיס ייגבו דמי כרטיס בסך 19.90 ₪ לכרטיס פלטינה ו-15.90 לכרטיס זהב/בינלאומי. דמי הכרטיס עשויים להשתנות מעת לעת. *max תהיה רשאית לשנות את דמי הכרטיס בכל עת בכפוף לכל דין. *הכרטיס מצורף לתוכנית הפינוקים וההטבות תמורת פינוק של max, בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות של max. ככל שהלקוח מצורף למסלול מועדוני תעופה בכרטיס/ים אחר/ים, עסקאות שתבוצענה בכרטיס זה לא יזכו בצבירת נקודות למועדוני תעופה. *הנפקת הכרטיס כפופה לאישור max ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף מסוג כלשהו. *מסגרת האשראי הניתנת מטעם max היא מסגרת אחת בעבור כל העסקאות המבוצעות בכרטיס. *לרבות הסכום הכולל של עסקאות תשלומים והלוואות. *ההלוואה כפופה לאישורה של max. *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *חיוב חודשי קבוע: לא ניתן לקבוע סכום החזר חודשי הנמוך מ-200 ש"ח או 1% ממסגרת האשראי (על פי הגבוה מביניהם). *לסכום הנדחה תתווסף ריבית יומית כפי שתקבע לכרטיס. *אם מחזיק הכרטיס לא הגדיר חיוב חודשי קבוע, הכרטיס יחויב בסך כל החיובים שבוצעו בפועל בכרטיס. *לצפייה בתעריפון העמלות המלא של כרטיס Pay-Back.