חשוב לדעת: ההלוואה כפופה לאישור max ולתנאי החברה | המלווה: מקס | מותנה בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף | הצעת ההלוואה תינתן בהתאם לנתוניו האישיים של כל לקוח | דחיית החזר ההלוואה בכפוף לתשלום ריבית גישור | אין עמלות או עלויות נוספות | תקופת ההלוואה 3- 60 תשלומים, ריבית מקסימאלית שנתית: פריים + 12.25% בהלימה לסיכון הלקוח | עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים | לדוגמה הלוואה על סך 20,000 ₪ בפריסה של 20 חודשים וריבית של פריים של פריים + 4% שהינה ריבית שנתית של 5.75% (ריבית הפריים הינה 1.75% נכון לנובמבר 2019), ריבית מתואמת 5.90%. בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 21,021 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה | עלות פרעון מוקדם של ההלוואה 40 ₪ | הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי | אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

הלוואה מיידית לכל מטרה וללא ערבים עד 100,000 ₪. הלוואה בהתאמה אישית. מחשבון הלוואה max. שירותים: הלוואה ללקוחות כל הבנקים, הלוואה עד 100,000 ₪, הלוואה עד 60 תשלומים