סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית ביטול עסקה בכרטיס אשראי – חוק ביטול עסקה באשראי | max

ביטול עסקה בכרטיס אשראי

חוק ביטול עסקה וחוק כרטיסי חיוב במדינת ישראל

ביטול עסקה הינו חוק המעוגן בתקנות הגנת הצרכן החל מתאריך 14.12.2010.
חוק ביטול עסקה מפרט את התנאים בהם יכול צרכן לבקש את תמורתו הכספית חזרה בעבור מוצר או שירות שנרכשו בבית עסק. החוק הינו ממוקד ומפרט את טווח הימים בהם ניתן לפנות לבית העסק בעבור כל קבוצת מוצרים, אופן החזרת התמורה, דמי ביטול ומוצרים עליהם לא חלה זכות הביטול. max כחברת אשראי רשאית לבטל עסקה לבקשת בית עסק ובהסכמתו בלבד.

חוק כרטיסי חיוב אשר נכנס לתוקפו בשנת 1986 חוקק במטרה לתת מענה לכלל הסוגיות הנובעות מהשימוש בכרטיסי החיוב. החוק מסדיר את ההתקשרות בין מחזיק הכרטיס וחברת האשראי ואת התנאים בהם רשאית חברת האשראי לפעול לבירור מול הצרכן לבית העסק במקרים שאינם עונים על הגדרת ביטול עסקה בכרטיס אשראי.
מאחר שחברת האשראי יכולה לפעול במסגרת החוקים החלים עליה אנו מאפשרים לפתוח בקשה לבירור חיוב בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט.

לצפייה בפירוט החיובים והעסקאות שבכרטיסך

אם ברצונך לפתוח פנייה לבירור חיוב בגין עסקה מסוימת ניתן לעשות זאת באמצעות מסך זה.
לבירור מידע נוסף על הפרטים המופיעים באתר max אודות עסקה יש לפנות לבדיקה ראשונית מול בית העסק.

לרשותך מצורפים החוקים המלאים:

לצפייה בחוק ביטול עסקה

לצפייה בחוק כרטיסי חיוב

לצפייה בתקנות לחוק כרטיסי חיוב

ביטול עסקה בכרטיס אשראי

  • שתפו