סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית הלוואות מילון מונחים גיוס אשראי פרטי לכל מטרה - מילון מונחים | max

גיוס אשראי פרטי למגוון מטרות

גיוס אשראי פרטי יאפשר לכם להגשים חלום אישי או עסקי.

גיוס אשראי פרטי משמעו השגת מימון לצרכים פרטיים של לווה כגון שכר לימוד ללימודים גבוהים, שיפוץ דירה או קניית רכב חדש; גיוס אשראי פרטי מתאים גם למימון צרכים עסקיים בקנה מידה קטן – עבור הקמת עסק או הרחבתם של עסקים קיימים. בגיוס אשראי פרטי הכוונה להשגת הלוואה מגוף בעל הון כלשהו - כמו בנקים, חברות כרטיסי אשראי או קרנות מימון. כל הגופים הללו מסוגלים לספק הון- הלוואת כסף מזומן בסכומים הנדרשים – אך לכל אחד יהיו תנאים שונים במקצת להחזרתם. תנאים אלו כוללים את הריבית המתווספת לסכום המבוקש, צורת החזר ההלוואה ובמקרים מסוימים גם עמלה שנגבית על פעולת ההלוואה.

תנאים נוספים שיכולים להשתנות בין גופי המימון הם בקשות לערבויות או ביטחונות לגיוס האשראי הפרטי. הגוף הממן מעוניין לוודא שהוא מלווה כספים למי שיוכל להחזיר אותם, לכן הוא מבקש לעיתים ערבים או נכסים - בין אם פיזיים או בצורת חסכונות – כדי לוודא שבמקרה ומקבל המימון לא יוכל להחזיר את ההלוואה ניתן יהיה לגבות אותה ממקור אחר. בקשות לביטחונות מסוג כזה יכולות להשפיע גם על גובה ההלוואה ועל הריבית שתיגבה עליה. כשמדובר בגיוס אשראי פרטי מבנק קיימים מספר סוגי הלוואות בהתאם לסוג הריבית, כגון הלוואה בריבית פריים, הלוואה בריבית קבועה, או הלוואה במטבע חוץ. גם חברות האשראי פועלות בתחום בגיוס אשראי פרטי, בתהליך מהיר יותר ומופחת ביורוקרטיה. בחברות האשראי ניתן בדרך כלל גם לגייס אשראי שאינו בא על חשבון מסגרת האשראי בבנק, כלומר אשראי פרטי נוסף שאינו מחושב כחלק ממסגרת האשראי של הלקוח בבנק בו הוא פועל.

החזר ההלוואה מורכב מסכום הכסף שהבנק סיפק, שנקרא "קרן", בתוספת הריבית שהוצמדה לו. את ההלוואה אפשר להחזיר במספר צורות: החזר חודשי קבוע; החזר בדחיית תשלומים במתכונת "בולט" - בה משלמים רק את הריבית כל חודש ובסוף התקופה את סכום הקרן כולו; החזר בדחיית תשלומים בצורת "בלון" - בה לא קיימים החזרים קבועים ורק בסוף תקופת ההלוואה משלמים בהחזר אחד כולל את הקרן והריבית גם יחד; הלוואה בסגנון "גרייס" - בו דוחה הבנק את מועד תחילת ההחזרים הקבועים, אך גובה ריבית על התקופה עד תחילת ההחזר.

לגיוס אשראי פרטי ניתן לפנות גם לקרנות הפנסיה, ההשתלמות או קופות הגמל, בהתאם לתנאים מסוימים כמו וותק העמית. יזמים ובעלי עסקים קטנים שמעוניינים בגיוס אשראי פרטי לצרכי העסק יכולים לפנות גם לקרנות מימון ייחודיות, כמו הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, או קרנות של גופים פרטיים. בקרנות אלו ידרשו לבדוק מגוון של תנאי סף עסקיים, כמו תוכנית עסקית.


חשוב לדעת: *אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חזרה למילון המונחים

  • שתפו