סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת סיכום רבעון שלישי 2010 | max

מן העיתונות

סיכום רבעון שלישי 2010

רווח נקי של 46 מיליון שקלים לmax ברבעון השלישי של 2010 לעומת 40 מיליון שקלים ברבעון השלישי 2009 - גידול של 15%.


הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2010 - 118 מיליון שקלים לעומת 108 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 9%.

תיק האשראי הצרכני גדל ב- 17% ל-1.2 מיליארד שקלים ביחס לסוף שנת 2009.
הכנסות החברה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים ב- 649 מיליון שקלים, לעומת 615 מליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים אשתקד - גידול של כ-6%.
לmax 1.864 מיליון כרטיסים - גידול של 7% ביחס לסוף שנת 2009.
מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים הסתכם ב- 603 אלף – גידול של כ-15% לעומת סוף שנת 2009.

מנכ"ל max, מר דני כהן: "חרף התחרות הקשה והתנודתיות בשווקים, max ממשיכה לגדול ולהתחזק בכל הפרמטרים העסקיים, תוך שימת דגש על מתן מענה הולם לצרכי הלקוחות, גיוס לקוחות חדשים ושימור הלקוחות הקיימים."

max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מדווחת היום על תוצאותיה לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2010.

הרווח הנקי (כמו גם הרווח הנקי מפעולות רגילות) הסתכם ברבעון השלישי של 2010 ב- 46 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 40 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של כ- 15%. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 הסתכם הרווח הנקי של החברה (כמו גם הרווח הנקי מפעולות רגילות) ב- 118 מיליון שקלים, לעומת 108 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2009, גידול של כ- 9%.

שיעור התשואה להון הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2010 ב-18%, לעומת 20% בתקופה המקבילה אשתקד.

סך כל הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השלישי של 2010 ב- 229 מליון שקלים, לעומת 212 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של כ- 8%. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 הסתכמו הכנסות החברה ב- 649 מיליון שקלים, לעומת 615 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2009, גידול של כ- 6%.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון השלישי של 2010 ב- 33 מיליון שקלים, לעומת 29 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של כ-14%. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 הסתכמה ההפרשה לחובות מסופקים ב- 22 מיליון שקלים, לעומת 21 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2009, גידול של כ-5%.

סך כל ההוצאות הסתכמו ברבעון השלישי של 2010 ב- 166 מיליון שקלים, לעומת 156 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של כ- 6%. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 הסתכמו הוצאות החברה ב- 487 מיליון שקלים, לעומת 465 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2009, גידול של כ- 5%.

נתונים נוספים העולים מהדוחות:

  • מספר הכרטיסים התקפים של החברה הסתכם ב- 30.9.2010 ב- 1.864 מליון כרטיסים, לעומת 1.743 מיליון כרטיסים ב- 31.12.2009, ו- 1.708 מיליון כרטיסים ב-30.9.2009 גידול של כ- 7% וכ- 9% בהתאמה.
  • מספר כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים הסתכם ב- 30.9.2010 ב- 603 אלף, לעומת 524 אלף ב- 31.12.2009, ו- 487 אלף ב- 30.9.200, גידול של כ-15% וכ- 24% בהתאמה.
  • יתרת הניכיונות הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 בכ-707 מיליון שקלים, לעומת כ- 647 מליון שקלים בסוף שנת 2009 - גידול של כ- 9%.
  • מחזור ההנפקה (מחזור עסקאות בגין כרטיסי אשראי במהלך התקופה ללא משיכות מזומנים ובניכוי ביטולי עסקאות) הסתכם ברבעון השלישי של 2010 בכ- 12.6 מיליארד שקלים, לעומת כ- 11.6 מיליארד שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של כ-9%. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 הסתכם מחזור ההנפקה בכ- 35.4 מיליארד שקלים, לעומת כ- 32.1 מיליארד שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2009, גידול של כ- 10%.
  • מחזור ההנפקה של כרטיסים חוץ בנקאיים הסתכם ברבעון השליש של 2010 ב- 3.1 מיליארד שקלים, לעומת כ-2.5 מיליארד שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של כ-26%. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 הסתכם מחזור ההנפקה של כרטיסים חוץ בנקאיים בכ- 8.5 מיליארד שקלים, לעומת כ- 6.6 מיליארד שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2009, גידול של כ- 29%.
  • תיק האשראי העסקי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 בכ- 236 מיליון שקלים, לעומת כ- 226 מליון שקלים בסוף שנת 2009 - גידול של כ- 4%.
  • סך המאזן של max הסתכם ב- 30.9.2010 בכ- 7.7 מיליארד שקלים, לעומת כ- 7.2 מיליארד שקלים ב-31.12.2009, וכ- 7.1 מיליארד שקלים ב-30.9.2009, גידול של כ- 8% וכ- 9% בהתאמה.
  • ההון העצמי של החברה הסתכם ב- 30.9.2010 ב- 942 מיליון שקלים, לעומת 834 מיליון שקלים ב- 31.12.2009 ו- 804 מיליון ב- 30.9.2009, כ- 13% וכ- 17% בהתאמה.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת

  • שתפו