סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת דוחות כספיים שנתיים לשנת 2010 | max
מן העיתונות

מן העיתונות

דוחות כספיים לשנת 2010

 

גידול של 14% ברווח הנקי של max בשנת 2010 ל- 158 מיליון שקלים.

  • תיק האשראי הצרכני צמח ב- 26% ל-1.291 מיליארד שקלים
  • מספר הכרטיסים גדל ב- 9% ל-1.907 מיליון כרטיסים
  • מחזור ההנפקה צמח ב-10% ל- 47.9 מיליארד שקלים

יו"ר הדירקטוריון, מר ברוך לדרמן: "חברת max מסכמת שנה נוספת של צמיחה בכל הפרמטרים העסקיים, תוך שהיא גדלה מעבר לשיעורי הצמיחה המקובלים בענף. המנכ"ל דני כהן הצעיד את החברה להישגים חסרי תקדים ואף שהותיר אחריו רף גבוה, אני משוכנע שתמר יסעור תדע להמשיך את התנופה ולהוביל את החברה לשיאים נוספים".

מנכ"ל max, מר דני כהן: "חברת max, אשר ציינה השנה עשור להיווסדה, סיימה את שנת 2010, עם תוצאות טובות בכל הפרמטרים העסקיים. הגידול הדו ספרתי ברווח, לצד המשך התנופה בצמיחת הפעילות העסקית, בתיק האשראי הצרכני, במספר כרטיסים ובמחזורי העסקאות, מלמדים על חוסנה ואיתנותה הפיננסית של החברה".

max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מדווחת היום על תוצאותיה לסיכום שנת 2010.

הרווח הנקי של החברה (כמו גם הרווח הנקי מפעולות רגילות) הסתכם בשנת 2010 ב- 158 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של - 138 שקלים בשנת 2009 - גידול של כ- 14%.
שיעור התשואה על ההון העצמי הסתכם בשנת 2010 ב-17% לעומת 18%בשנת 2009.
סך כל הכנסות החברה הסתכם בשנת 2010 ב- 876 מיליון שקלים, לעומת הכנסות של 820 מיליון שקלים בשנת 2009 - גידול של כ- 7.
הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בשנת 2010 ב- 127 מיליון שקלים, לעומת 118 מיליון שקלים בשנת 2009 - גידול של כ-8%.
ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בשנת 2010 ב- 31 מיליון שקלים , לעומת 29 מיליון שקלים בשנת 2009.

סך כל ההוצאות הסתכמו בשנת 2010 ב- 658 מיליון שקלים, לעומת 629 מיליון שקלים בשנת 2009 - גידול של כ- 5%.

נתונים נוספים העולים מהדוחות:

  • מספר הכרטיסים התקפים של החברה הסתכם בסוף שנת 2010 ב- 1.907 מיליון כרטיסים, לעומת 1.743 מיליון כרטיסים בסוף שנת 2009- גידול של כ-9%.
  • מספר כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים הסתכם בסוף שנת 2010 בכ- 623 אלפי כרטיסים, לעומת 524 אלפי כרטיסים בסוף שנת 2009- גידול של כ-19%.
  • מחזור ההנפקה (מחזור עסקאות בגין כרטיסי אשראי במהלך התקופה ללא משיכות מזומנים ובניכוי ביטולי עסקאות) הסתכם בשנת 2010 בכ- 47.9 מיליארד שקלים, לעומת כ- 43.4 מיליארד שקלים בשנת 2009 - גידול של כ-10%.
  • מחזור ההנפקה של כרטיסים חוץ בנקאיים הסתכם בשנת 2010 בכ- 11.6 מיליארד שקלים, לעומת כ- 9.1 מיליארד שקלים בשנת 2009 - גידול של כ-27%.
  • תיק האשראי העסקי הסתכם בסוף שנת 2010 בכ-227 מיליון שקלים, לעומת כ-228 מיליון שקלים בסוף שנת 2009.
  • ההון העצמי של החברה הסתכם בסוף שנת 2010 ב-982 מיליון שקלים, לעומת 834 מיליון שקלים בסוף 2009 – גידול של כ- 18%.
  • סך המאזן של max הסתכם בסוף שנת 2010 בכ-7.9 מיליארד שקלים, לעומת כ- 7.1 מיליארד שקלים בסוף שנת 2009 - גידול של 11%.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת