סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת סיכום רבעון 3 שנת 2009 | max

מן העיתונות

סיכום רבעון 3 שנת 2009

הכנסות max צמחו בתשעת החודשים של 2009 ב- 5% ל- 615 מיליון שקלים


הרווח הנקי הסתכם ב- 40 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2009 ו- 108 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של השנה.
גידול של 5.5% במספר הכרטיסים התקינים שהגיע ל- 1.7 מיליון.
גידול של 20.1% במספר הכרטיסים החוץ בנקאיים שעלו ל- 487 אלף כרטיסים.
גידול של 4.7% במחזור עסקאות בכ"א ברבעון השלישי של שנת 2009.
לראשונה חוצה את קו מיליארד השקלים ביתרת האשראי הפרטי, גידול של 7.1% בהשוואה לנתוני 31 בדצמבר 2008.

max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מציגה היום את הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים של 2009.

מהדוחות עולה כי הרווח הנקי של max הסתכמו ברבעון השלישי של 2009 בכ- 40 מיליון שקלים, לעומת כ- 42 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 4.8%. הרווח הנקי מפעולות רגילות לאחר מיסים בתשעת החודשים הראשונים של 2009 הסתכם בכ- 108 מיליון שקלים, לעומת כ- 106 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ומבטא גידול של כ- 2%. בתשעת החודשים הראשונים של 2009 הסתכם הרווח הנקי בכ- 108 מיליון שקלים לעומת כ- 124 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, אשר כלל, רווח חד פעמי בסך של 17 מיליון שקלים בגין מכירת ההחזקות בגמא.

הכנסות החברה צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2009 בכ- 5%, והסתכמו בכ- 615 מיליון שקלים, לעומת כ- 588 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2009 הסתכמו הכנסות החברה בכ- 212 מיליון שקלים, לעומת כ- 210 מיליון שקלים
ברבעון המקביל אשתקד.

דני כהן, מנכ"ל max: "הגידול החד בהיקף הכרטיסים התקינים של החברה, הצמיחה המשמעותית בשירות הניכיונות והמקדמות לבתי עסק וחציית קו מיליארד השקלים באשראי הפרטי מדגישים את התחזקות החברה ואת עצמת המותג max. גם ברבעונים הבאים נשים דגש על הגברת מאמצי הצמיחה בפעילויות אלו, תוך הבנה של צרכי השוק והתאמת המוצרים המתאימים לו".

נתונים נוספים מהדוחות הכספיים:
יתרת האשראי הפרטי בתקופת הדו"ח גדלה ב- 7.1% וחצתה את המיליארד שקלים לעומת 936 מיליון שקלים ביום ה- 31 בדצמבר 2008.
שיעור יתרת ההפרשה מתוך יתרת האשראי החוץ בנקאי במונחים שנתיים מסתכם בכ-1.1%.
ניכיון שוברי עסקאות בכרטיסי אשראי ומקדמות לבתי עסק הסתכמו ביום ה- 30 בספטמבר 2009 ב- 829 מיליון שקלים לעומת 473 מיליון שקלים ביום ה- 31 בדצמבר 2008, המבטא גידול של כ- 75.3%.
סך מאזן החברה עמד ביום 30 בספטמבר 2009 על 7,067 מיליון שקלים לעומת 6,766 מיליון שקלים ביום ה- 31 בדצמבר 2008.
ההון העצמי של החברה נכון ליום ה- 30 בספטמבר 2009 גדל ועמד על 804 מיליון שקלים, לעומת 696 ביום ה- 31 בדצמבר 2008.
שיעור התשואה להון, במונחים שנתיים, הגיע בתקופת הדו"ח ל- 20%.

המשך גידול במספר הכרטיסים ובמחזורי הפעילות:
החברה הציגה בתקופת הדו"ח גידול של 5.5% במספר הכרטיסים ל- 1.708 מיליון לעומת 1.619 מיליון כרטיסים בתקופה המקבילה
אשתקד.
ברבעון השלישי של שנת 2009 מצבת הכרטיסים התקינים גדלה בכ-40 אלף כרטיסים. הגידול המשמעותי נבע בעיקרו מהתמקדות בגיוס
כרטיסים באמצעות שיתופי הפעולה האסטרטגיים של max עם מועדון שופרסל, יש, מועדון המשביר 365 ומועדון עזריאלי.
מספר הכרטיסים הפעילים בתקופת הדו"ח (85% מכלל הכרטיסים) גדל ל- 1.454 מיליון כרטיסים לעומת 1,379 מיליון כרטיסים, גידול
של 5.4%.
גידול של 3.3% במחזור פעילות מחזיקי כרטיס אשר הסתכם בתקופת הדוח בכ- 32,119 מיליון שקלים לעומת כ- 31,093 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת

  • שתפו