סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת סיכום רבעון שני 2010 | max

מן העיתונות

סיכום רבעון שני 2010

נמשכת הצמיחה של max בכל הפרמטרים:

רווח נקי של 72 מיליון שקלים לmax במחצית הראשונה של 2010 -גידול של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
גיוס שיא של 84 אלף כרטיסים חדשים במחצית הראשונה של 2010.

יתרת האשראי הצרכני צמחה במחצית הראשונה של 2010 בכ-12% והסתכמה בכ- 1.2 מיליארד שקלים .
גידול שיא של כ- 10% במספר הכרטיסים החוץ בנקאיים.
כ- 52 אלף כרטיסים חוץ בנקאיים הונפקו במחצית הראשונה של 2010, והם מסתכמים ב- 576 אלף כרטיסים.
מחזורי העסקאות באמצעות כ"א צמחו ב- 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב- 23 מיליארד שקלים.
יתרת הניכיונות והמקדמות לבתי עסק ממשיכה להתרחב ועומדת על 873 מיליון שקלים.
הכנסות החברה גדלו ב 4% במחצית הראשונה של 2010 והסתכמו ב- 420 מיליון שקלים, לעומת 403 מליון שקלים המקבילה בתקופה המקבילה אשתקד.

יו"ר max, מר ברוך לדרמן: "תמונת המשק ברבעון השני של 2010 מעידה על התמתנות בקצב הצמיחה, אך לשמחתי, קצב הצמיחה של max מוסיף להיות גבוה, והיא צומחת מעבר לממוצע בענף".

מנכ"ל max, מר דני כהן: "תוצאות הדוחות מלמדות על המשך צמיחת החברה בכל הפרמטרים העסקיים. הצמיחה המשמעותית במספר הכרטיסים בנקאיים וחוץ בנקאיים ובפעילות האשראי של החברה, מעידים על מגוון גדול של שירותים ומוצרים שאנו מציעים ומתאימים עבור כל לקוח. אנו מתכוונים להתמיד בכך גם בעתיד תוך שימור שביעות הרצון של כלל הלקוחות

max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מדווחת היום על תוצאותיה לסיכום המחצית הראשונה של 2010.

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון השני של 2010 ב- 38 מיליון שקלים, גידול של כ- 6% לעומת הרווח הנקי ברבעון השני אשתקד.
במחצית הראשונה של 2010 הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות ב- 72 מיליון שקלים, גידול של כ- 6% לעומת המחצית המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני של 2010 בכ- 213 מיליון שקלים, גידול של כ- 2% ביחס לרבעון השני אשתקד.

תיק האשראי העסקי, הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2010 בכ- 234 מיליון שקלים,
לעומת כ- 226 מיליון שקלים בסוף שנת 2009 - גידול של כ - 4%.
סך יתרת האשראי העסקי, הסתכמה במחצית הראשונה של שנת 2010 בכ- 1.11 מיליארד שקלים,
לעומת כ- 1.09 מיליארד שקלים בסוף שנת 2009 - גידול של כ - 2%.

המשך תנופה בגיוס לקוחות חדשים:

מספר הכרטיסים הכולל של החברה גדל בכ-5%, והסתכם ב- 30.6.2010 ב- 1.83 מליון כרטיסים.
במחצית הראשונה של 2010 הנפיקה החברה כ- 52 אלף כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים ומספר הכרטיסים החוץ בנקאיים הסתכם ב- 30.6.2010 בכ- 576 אלף כרטיסים- גידול של כ- 10% לעומת יום ה- 31.12.2009.

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון השני של 2010 ב- 38 מיליון שקלים, גידול של כ- 6% לעומת הרווח הנקי ברבעון השני אשתקד.
במחצית הראשונה של 2010 הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות ב- 72 מיליון שקלים, גידול של כ- 6% לעומת המחצית המקבילה אשתקד.
הכנסות החברה גדלו ב 4% במחצית הראשונה של 2010 והסתכמו ב- 420 מיליון שקלים, לעומת 403 מליון שקלים המקבילה בתקופה המקבילה אשתקד.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת

  • שתפו