סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת סיכום רבעון 2 שנת 2009 | max

מן העיתונות

סיכום רבעון 2 שנת 2009

רווח נקי של 36 מיליון שקלים ל-max ברבעון השני של 2009

גידול של 7% בהכנסות החברה - ל-208 מיליון שקלים ברבעון השני של 2009
גידול של 19% בתיק האשראי - ל-1.86 מיליארד שקלים
וגידול של 31% במספר הכרטיסים החוץ בנקאיים

max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מדווחת היום על תוצאותיה לסיכום הרבעון השני של שנת 2009.

מהתוצאות עולה כי הרווח הנקי של החברה, כמו גם הרווח הנקי מפעולות רגילות, הסתכמו ברבעון השני של 2009, ב- 36 מיליון שקלים.
למרות המשבר הכלכלי חל גידול של 9%, לעומת הרווח הנקי מפעולות רגילות, שהסתכם ברבעון המקביל אשתקד בכ- 33 מיליון שקלים. הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד הסתכם ב- 50 מיליון שקלים, זאת משום שבדוחות הרבעון השני אשתקד נכללו רווחי מכירת החזקות בחברת גמא ניהול וסליקה בע"מ, בסך 17 מיליון שקלים.

במחצית הראשונה של 2009 הסתכם הרווח הנקי של max ב- 68 מיליון שקלים, לעומת רווח בסך 82 מיליון שקלים במחצית הראשונה אשתקד, אשר כלל, כאמור, רווח חד פעמי בסך 17 מיליון שקלים בגין מכירת ההחזקות בגמא. הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם אף הוא במחצית הראשונה של 2009, ב- 68 מיליון שקלים, לעומת 65 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 5%.
שיעור התשואה להון הסתכם במחצית השנה הראשונה של שנת 2009 ב-19% (במונחים שנתיים).

סך הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני של 2009 ב- 208 מיליון שקלים, בהשוואה ל- 194 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 7%.

פעילות האשראי של החברה ממשיכה להתרחב. תיק האשראי של max צמח ב-19% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב-30.6.2009, ב- 1.86 מיליארד שקלים. יתרת האשראי הפרטי גדלה ב-21% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכמה ב-30.6.2009, ב-969 מליון שקלים. יתרה זו כוללת בעיקר פעילות כרטיסי מולטי (אשראי מתגלגל) חוץ בנקאיים. יתרת האשראי העסקי, כוללת ניכיונות והקדמת תשלומים לבתי עסק, הסתכמה ב-30.6.2009, ב- 887 מיליון שקלים, מתוכם 610 מיליון שקלים ניכיונות והקדמת תשלומים לבתי עסק, גידול בשיעור של 44% וקיטון יזום באשראי לבתי עסק לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המשך גידול במספר הכרטיסים ובמחזורי הפעילות:
מחזור הפעילות של מחזיקי הכרטיסים גדל ברבעון השני של 2009 בשיעור של 3.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב- 10.6 מיליארד שקלים.
מספר הכרטיסים הכולל של החברה הסתכם בסוף הרבעון השני של שנת 2009 ב- 1.67 מיליון כרטיסים. מספר הכרטיסים הפעילים (85% מכלל הכרטיסים) גדל ב-7% לעומת התקופה המקבילה בה הסתכם מספר הכרטיסים ב-1.56 מיליון כרטיסים.
מספר הכרטיסים החוץ בנקאים הסתכם בסוף הרבעון השני של שנת 2009 ב-456 אלף כרטיסים - גידול של 31% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול המשמעותי נבע בעיקר משיתופי הפעולה האסטרטגיים של max עם מועדון שופרסל, מועדון המשביר 365 ומועדון עזריאלי.

נתונים נוספים העולים מהדוחות:
ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ברבעון השני של 2009 ב- 6 מיליון שקלים, לעומת 5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד ולעומת 8 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2009.
סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות של החברה הסתכמו ברבעון השני של 2009 ב- 158 מיליון שקלים, לעומת 148 מיליון שקלים ברבעון המקביל (גידול של 7%). הגידול נובע בעיקר מהתרחבות הפעילות העסקית של החברה בגיוס וצמיחה בלקוחות חדשים, בהרחבת האשראי הצרכני וגידול בפעילות הניכיונות.

יו"ר max, מר ברוך לדרמן, אמר כי סימני ההתאוששות בצריכה המקומית מוצאים את ביטויים בתוצאות החברה. "נתוני max מראים כי החל מחודש מאי חלה התאוששות בצריכה המקומית. החברה ממשיכה לצמוח בכל הפעילויות והסגמנטים, מעבר לצמיחת מתחרותיה, דבר המוצא את ביטויו בגידול במספר הכרטיסים ובהיקף הפעילות", אמר לדרמן.

מנכ"ל max, מר דני כהן, הביע שביעות רצון מתוצאות החברה: "ברבעון השני של שנת 2009, אנו עדים לשיפור בתוצאות העסקיות של החברה ביחס לרבעון הראשון של שנת 2009. חברת max ממשיכה לצמוח בהכנסות, מגדילה את רווחיה, עולה במחזורי ההנפקה ומרחיבה את בסיס הלקוחות החוץ בנקאיים". כהן הוסיף כי העלייה בהוצאות החברה בשיעור של 7%, נבעה בעיקר מהצמיחה המשמעותית בתיק האשראי שלה ומהרחבת בסיס הלקוחות החוץ בנקאיים.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת

  • שתפו