סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת סיכום רבעון ראשון 2010 | max

מן העיתונות

סיכום רבעון ראשון 2010

נמשכת הצמיחה של max בכל הפרמטרים:

רווח נקי של 34 מיליון שקלים ל-max ברבעון הראשון של 2010 - גידול של 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

שיא בגיוס לקוחות חדשים: הנפיקה ברבעון הראשון למעלה מ- 50 אלף כרטיסים.
גידול של כ- 6% בהכנסות החברה שהגיעו ל- 207 מיליון שקלים.
גידול של כ- 6% במספר הכרטיסים החוץ בנקאיים שעלו ל-554 אלף כרטיסים.
לראשונה בתולדותיה, החברה תחלק דיבידנד בסך של 10 מיליון שקלים.

max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מדווחת היום על תוצאותיה לסיכום הרבעון הראשון של 2010.

מהדו"חות עולה כי הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון הראשון של 2010 ב- 34 מיליון שקלים, גידול של כ- 6% לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה צמחו ברבעון הראשון של 2010 בכ-6% והסתכמו ב- 207 מיליון שקלים, לעומת 195 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

פעילות האשראי של החברה ממשיכה גם היא להתרחב. יתרת האשראי הפרטי צמחה בכ-5% לעומת התקופה המקבילה ב-2009, והסתכמה בכ-1,083 מליון שקלים. יתרת האשראי העסקי, הכוללת ניכיונות והקדמת תשלומים לבתי עסק, הסתכמה בכ- 1,103 מיליון שקלים, מתוכם כ- 872 מיליון שקלים ניכיונות והקדמת תשלומים לבתי עסק.

דני כהן, מנכ"ל max, מציין כי תוצאות הדוחות מצביעות על המשך צמיחת החברה בכל הפרמטרים העסקיים. "העלייה החדה במספר הכרטיסים החדשים שהונפקו, הרחבת בסיס הלקוחות החוץ בנקאיים והגידול בפעילות האשראי של החברה משקפים את המשך הצמיחה של החברה ומעידים כי החברה מבינה את צרכי השוק ומתאימה ללקוחותיה את המוצרים המתאימים להם", אומר כהן.


גידול שיא במספר הכרטיסים:
מספר הכרטיסים הכולל של החברה גדל בכ-3% בהשוואה לסוף שנת 2009 והסתכם בסוף הרבעון הראשון של 2010 ב- 1.794 מיליון כרטיסים.

מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים שהונפקו ברבעון הראשון של שנת 2010 גדל בכ- 6% לעומת סוף שנת 2009, והוא עומד על 30 אלף כרטיסים. סך כל הכרטיסים החוץ בנקאיים שהנפיקה החברה עומד על 554 אלף כרטיסים.
מספר הכרטיסים הפעילים (כ-85% מכלל הכרטיסים) גדל ל- 1.516 מיליון כרטיסים לעומת 1.481 מיליון כרטיסים המקבילה בסוף שנת 2009, גידול של כ-2%.

נתונים נוספים מהדוחות הכספיים:
סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות של החברה הסתכמו ברבעון הראשון של 2010 ב- 160 מיליון שקלים, לעומת 151 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

עשור ל-max:
חברת max מציינת השנה עשור להיווסדה.
נכון להיום, החברה מעסיקה כ-1,400 עובדים.
בשנת 2009 דורגה חברת max במקום ה-18 ברשימת החברות שהכי כדאי לעבוד בהן במשק, כשהיא מובילה בפער ניכר על מתחרותיה.
במהלך השנה האחרונה חצתה החברה את רף של ה- 1.8 מיליון כרטיסים תקפים, והיא מדורגת במקום השני בהשוואה למתחרות.
חברת max מובילה את שוק האשראי העסקי מבין חברות כרטיסי האשראי ומחזיקה בשנת 2010, בתיק בסך של 1,103 מיליארד ₪ .
חברת max מספקת פתרונות סליקה לכ- 40 אלף בתי עסק בישראל- מחצית מכלל בתי העסק בישראל המכבדים כרטיסי אשראי.
חברת max בעלת תיק אשראי צרכני בהיקף של 1,083 מיליארד ₪ ומדורגת במקום השני מבין חברות כרטיסי האשראי.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת

  • שתפו