סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת סיכום רבעון 1 שנת 2009 | max

מן העיתונות

סיכום רבעון 1 שנת 2009

רווח נקי של 32 מיליון שקלים ל-max ברבעון הראשון של 2009

גידול של 6% בהכנסות החברה - ל-195 מיליון שקלים.
גידול של 19% בתיק האשראי - ל-1.73 מיליארד שקלים.

max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מדווחת היום על תוצאותיה לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2009. חרף המשבר הכלכלי לא חלה נסיגה ברווחי החברה, והרווח הנקי של max הסתכם ברבעון הראשון של 2009 ב- 32 מיליון שקלים, בדומה לרבעון המקביל של 2008. התשואה על ההון הסתכמה ברבעון הראשון של 2009 ב-19% (במונחים שנתיים).

חרף המיתון נמשכת צמיחת החברה וסך הכנסותיה צמח ברבעון הראשון של 2009 ב- 6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והסתכם ב-195 מיליון שקלים.

פעילות האשראי של החברה ממשיכה להתרחב ותיק האשראי שלה צמח ב- 19% ביחס לתקופה המקבילה, והסתכם ב-31.3.2009
ב- 1.73 מיליארד שקלים (כולל ניכיונות). יתרת האשראי הפרטי גדלה ב-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכמה
ב- 31.3.2009 ב-957 מליון שקלים. יתרה זו כוללת בעיקרה פעילות כרטיסי מולטי (אשראי מתגלגל) חוץ בנקאיים בהיקף של כ- 805 מליון שקלים. יתרת האשראי העסקי, כולל ניכיונות והקדמת תשלומים לבתי עסק, הסתכמה ב- 31.3.09 ב- 775 מליון שקלים, מתוכם 459 מליון שקלים ניכיונות והקדמת תשלומים לבתי עסק, גידול בנכיונות של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

יו"ר max, מר ברוך לדרמן, אמר כי תוצאות הרבעון הראשון משקפות את יציבותה ועוצמתה של החברה גם בעתות של מיתון. "חרף סימני המיתון והירידה בפעילות המשק, ממשיכה החברה לצמוח בכל הפעילויות והסגמנטים, משמרת את לקוחותיה ומגייסת לקוחות חדשים רבים, דבר המתבטא היטב בתוצאותיה", אמר לדרמן.

מנכ"ל max, מר דני כהן, הביע שביעות רצון מתוצאות החברה. "חרף המשבר הכלכלי, והשפעתו על לקוחותינו ועל בתי העסק שעימם אנו עובדים, ממשיכה החברה לצמוח, מגדילה את הכנסותיה ושומרת על רווחיותה", אמר כהן. לדבריו, חלה עלייה מתונה בהוצאות החברה, בעיקר בשל הגידול המבורך במספר הכרטיסים שהנפיקה, אך כחלק מההתמודדות עם השפעות המשבר הכלכלי, פעלה חברת max לצמצם ככל הניתן בהוצאותיה, תוך הקפדה שלא לפגוע ברמת השירות ללקוחות.

נתונים נוספים העולים מהדוחות:
הרווח מפעילות מימון, לפני הפרשה לחובות מסופקים, הסתכם ברבעון הראשון של 2009 ב- 30 מליון שקלים, לעומת 23 מיליון שקלים ברבעון המקביל (גידול של 30%).
ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ברבעון הראשון של 2009 ב- 8 מליון שקלים, לעומת 5 מיליון שקלים ברבעון המקביל.
ההוצאות התפעוליות והאחרות של החברה הסתכמו ברבעון הראשון של 2009 ב- 151 מיליון שקלים, לעומת 141 מיליון שקלים ברבעון המקביל (גידול של 7%). הגידול בהוצאות מוסבר בעיקר בגידול שחל במספר הלקוחות.
יחס הלימות ההון ליום 31.03.09 הסתכם בשיעור של 20%.

נמשך הגידול במספר הכרטיסים ובמחזורי הפעילות:
מחזור הפעילות של מחזיקי הכרטיסים גדל ברבעון הראשון של 2009 ב-2% לעומת התקופה המקבילה, והסתכם ב- 9.94 מיליארד שקלים.
מספר הכרטיסים הכולל של החברה הסתכם ביום 31.03.2009 ב- 1.65 מיליון כרטיסים. מספר הכרטיסים הפעילים (85% מכלל הכרטיסים) גדל ב-8% לעומת התקופה המקבילה והסתכם ב-31.3.2009 ב- 1.39 מליון כרטיסים.
מספר הכרטיסים החוץ בנקאים הסתכם ביום 31.03.09 ב-432 אלף כרטיסים ומספר הכרטיסים הפעילים (80% מכלל הכרטיסים החוץ בנקאיים) גדל ב-34% לעומת התקופה המקבילה והסתכם ב- 31.3.2009 ב-341 אלף כרטיסים.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת

  • שתפו