סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית אודות max דוחות כספיים שנתיים | max

דוחות כספיים

ארכיון דוחות שנתיים ורבעוניים של חברת max בע"מ

 

המידע בעמוד זה נמצא עדיין בתהליך הנגשה. לפניות בנושא נגישות ב-max
שנת 2020


 דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2020דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf 

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2020גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf 

 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2020דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)

 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2020 בפורמט XBRLשנת 2019


 דוח כספי שנתי לשנת 2019דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2019דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

 גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2019גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

  דוח כספי לציבור לשנת 2019 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)

 דוח כספי לציבור לשנת 2019 בפורמט XBRL
 דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2019דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שלישי 2019גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2019 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)

 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2019 בפורמט XBRL דוח כספי לרבעון שני לשנת 2019דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שני 2019גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

  דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2019 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)

 דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2019 בפורמט XBRL דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2019דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2019גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

  דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2019 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)

 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2019 בפורמט XBRL


שנת 2018

 דוח כספי שנתי לשנת 2018  לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2018דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdfלצפייה במסמך מונגש לחצו פה
 גילויים פיקוחיים נוספיםדוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2018 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דוח כספי לציבור לשנת 2018 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)

 דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2018 בפורמט XBRLדוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2018 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שלישי 2018 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2018 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)


דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2018 בפורמט XBRLדוח כספי לרבעון שני לשנת 2018 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שני 2018 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2018 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)


דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2018 בפורמט XBRLדוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2018 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2018 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2018 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2018 בפורמט XBRL

שנת 2017

דוח כספי שנתי לשנת 2017 לצפייה במסמך מונגש לחצו פה
גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2017 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2017 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דוח כספי לשנת 2017 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

דוח כספי לציבור לשנת 2017 בפורמט XBRL


דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2017 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שלישי 2017 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2017 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2017 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2017 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2017 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

שנת 2016

דוח כספי שנתי לשנת 2016

גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לשנת 2016 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל


דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שלישי 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2016 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל


דוח כספי לרבעון שני לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שני 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2016 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2016 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

שנת 2015

דוח כספי שנתי לשנת 2015 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2015 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2015 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf
גילויים פיקוחיים נוספים גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לשנת 2015 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל


דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2015דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2015 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שלישי דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2015דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2015 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שנידוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2015דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2015 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון ראשון דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

שנת 2014

דוח כספי שנתי לשנת 2014 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לשנת 2014 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזלגילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2014 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2014 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שלישיגילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לרבעון שני לשנת 2014 דוח כספי לרבעון שני 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2014 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2014 - קובץ אקסל

גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שניגילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שני - קובץ pdf

דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2014 דוח כספי לרבעון ראשון 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2014 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון ראשון גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון ראשון - קובץ pdf

שנת 2013

​​דוח כספי שנתי לשנת 2013 דוח כספי שנתי 2013 - קובץ pdf
דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2013 דוח כספי שנתי לציבור 2013 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2013 דוח כספי לרבעון שלישי 2013 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2013 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2013 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2013 דוח כספי לרבעון שני 2013 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2013 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2013 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2013 דוח כספי לרבעון ראשון 2013 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2013 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2013 - קובץ אקסל

שנת 2012

דוח כספי שנתי לשנת 2012דוח כספי שנתי 2012 - קובץ pdf

דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2012דוח כספי שנתי לציבור 2012 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2012דוח כספי לרבעון שלישי 2012 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2012דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2012 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2012דוח כספי לרבעון שני 2012 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2012דוח כספי לציבור לרבעון שני 2012 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2012 דוח כספי לרבעון ראשון 2012 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2012דוח כספי לרבעון ראשון 2012 - קובץ אקסל

שנת 2011

דוח כספי שנתי לשנת 2011דוח כספי שנתי 2011 - קובץ pdf

דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2011דוח כספי שנתי לציבור 2011 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2011דוח כספי לרבעון שלישי 2011 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2011דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2011 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2011דוח כספי לרבעון שני 2011 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2011 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2011 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2011 דוח כספי לרבעון ראשון 2011 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2011דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2011 - קובץ אקסל

שנת 2010


דוח כספי שנתי לשנת 2010דוח כספי שנתי 2010 - קובץ pdf
דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2010 דוח כספי שנתי לציבור 2010 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2010דוח כספי לרבעון שלישי 2010 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2010 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2010 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2010דוח כספי לרבעון שני 2010 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2010 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2010 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2010 דוח כספי לרבעון ראשון 2010 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2010 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2010 - קובץ אקסל

שנת 2009


דוחות כספיים שנתיים לשנת 2009
דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2009דוח כספי שנתי לציבור 2009 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2009דוח כספי לרבעון שלישי 2009 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2009דוח כספי לרבעון שני 2009 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2009 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2009 - קובץ pdf

שנת 2008

דוחות כספיים שנתיים לשנת 2008דוחות כספיים שנתיים 2008 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2008 דוח כספי לרבעון שלישי 2008 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2008 דוח כספי לרבעון שני 2008 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2008 דוח כספי לרבעון ראשון 2008 - קובץ pdf

שנת 2007


דוחות כספיים שנתיים לשנת 2007דוחות כספיים שנתיים 2007 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2007 דוח כספי לרבעון שלישי 2007 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2007
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2007 דוח כספי לרבעון ראשון 2007 - קובץ pdf

שנת 2006

דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2006 דוח כספי לרבעון ראשון 2006 - קובץ pdf

חזרה לעמוד אודות max