כרטיס ביחד בשבילך
מלא/י כמה פרטים ונברר את זכאותך לכרטיס:
חבר/ת ההסתדרות
בן/בת משפחה
מה זה?
מה המצב?
נראה לנו שבטעות סובבתם את המכשיר הנייד למצב שוכב.
בבקשה סובבו בחזרה למצב עומד בכדי שנמשיך.