כרטיס max Executive
חפשו את שם החברה ומלאו פרטים לבירור זכאות לכרטיס:
מה זה?
מה המצב?
נראה לנו שבטעות סובבתם את המכשיר הנייד למצב שוכב.
בבקשה סובבו בחזרה למצב עומד בכדי שנמשיך.