Skip Navigation Links max עסקים פתרונות פיננסיים מילון מונחים להקמת אתר סחר אינטרנטי | max עסקים

מילון מונחים להקמת אתר סחר אינטרנטי

 
  • Getway - מסוף אינטרנטי, מאפשר את הטרנזקציות באתר.
  • Redirect - חברות מקשרות המאפשרות את הסליקה ברשת, מורשות להכין את תשתית בית העסק לתקן PCI - DSS.
  • אבטחת נתונים - הטמעת אמצעים שמטרתם היא למנוע עשיית שימוש שאינו מורשה במידע פרטי כגון: נתוני כרטיס אשראי, נתוני בריאות וכדומה.
  • מספר ספק אינטרנטי - מספר ספק המונפק על ידי חברות האשראי לסוחרים המעוניינים לקבל תשלומים בצורה אוטומטית ומקוונת באמצעות רשת האינטרנט. חברות ובתי עסק אשר מעוניינים לקבל מספר ספק אינטרנטי מוכרחים לעבור בדיקת התאמה מצד חברת האשראי.
  • עסקה במסמך חסר - עסקה אשר בוצעה באמצעות הטלפון או רשת האינטרנט, או כל עסקה שבה הצד הרוכש לא חתם על מסמך המכיל את מספר כרטיס האשראי שלו ופרטי העסקה עצמם.
  • רכישה באינטרנט - רכישת שירות או מוצר באמצעות רשת האינטרנט. רכישה מסוג זה נחשבת כעסקה במסמך חסר.
  • תעודת SSL - רישיון שימוש בפרוטוקול הצפנת תקשורת נתונים (SSL), המבטיח העברת נתונים בצורה מאובטחת. בישראל, חברות כרטיסי האשראי מחייבות אתרי מסחר אלקטרוני לרכוש ולהתקין תעודת SSL למספר מטרות, ביניהן לגרום לגולש באתר לדעת כי העברת המידע (אודות פרטיו האישיים וכרטיס האשראי שלו) באמצעות דף האינטרנט מתבצעת בערוץ תקשורת מוצפן ומאובטח.
  • תקן PCI DSS - על מנת להגן על בתי העסק וציבור הלקוחות ולשמור על האמינות של מערכת אמצעי התשלום, הקימו חברות האשראי גוף חדש בשם PCI Security Standards Council, שמטרתו - קביעת תקן אחיד בכל הקשור לאבטחת נתוני כרטיס אשראי. תקן זה חל על כל גורם אשר מעביר, מעבד או שומר נתוני כרטיסי אשראי. מכאן שהוא חל על בתי עסק, ספקי שירות צד שלישי וסולקים כאחד. התקן, הנקרא PCI-DSS) Payment Card Industry Data Security Standard), בנוי מתריסר פרקים המהווים דרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס בבית העסק - אמצעי אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד.