Skip Navigation Links max עסקים פתרונות פיננסיים מוצרים דיגיטליים | max עסקים

מוצרים דיגיטליים

 

  אתר max לעסקים

 • כניסה מאובטחת לנתוני בית העסק בהרשמה מראש
 • בירור זיכויים עתידיים וחיפוש עסקות עד לרמת כרטיס
 • שליפת דוחות זיכויים וחיובים ופירוט הפקדות
 • מידע על מגוון מוצרי האשראי העומדים לרשות בית העסק
  • מידע חכם לעסק שלך

 • דו"ח 'מידע חכם לעסקים' מעודכן מדי חודש באתר האינטרנט המאובטח
 • מכיל נתוני חתך ופילוחים המציגים את הפעילות העסקית התקופתית של בית העסק שלך
 • נתונים סטטיסטיים המבוססים על מחזורי הקנייה של לקוחות בית העסק
 • מאפשר השוואה ביחס לתקופות מקבילות והשוואה לענף
 • טבלאות וגרפים מציגים את הנתונים באופן ברור והיקפי
 • מסייע לנתח את התפלגות מחזורי הסליקה בבית העסק ולזהות הזדמנויות עסקיות
 • מופק לכל בית עסק שסולק מעל חצי שנה במחזור ממוצע של 35K ומעלה
        • אתר דוחות מיוחדים - כל דוחות הסליקה והניכיונות במקום אחד

 • מאפשר הפקת דוחות קבועים מעודכנים ומפורטים לצרכי ביצוע התאמת אשראי,
  כגון: דוחות זיכויים, הפקדות, אישור יתרה, charge-back ועוד.
 • שמירה על היסטוריית נתונים עד שנה וחצי אחורה
 • דואר אלקטרוני אישי המיידע על הפקת קובץ חדש - חלופי
 • כרוך בהרשמה מראש
 • למידע נוסף על אתר דוחות מיוחדים לחצו כאן