Skip Navigation Links max עסקים מוצרים הלוואות כשצריך

הלוואות לעסק כשצריך

מקס עסקים - סוגי הלוואות לעסקים

צריכים הלוואה לעסק? לרכישת מלאי, הלוואת גישור לתשלום מיסים וחשבונות, 

פותחים סניף חדש או סתם בא לכם לשפץ? 

​אנו מבינים את הצרכים העסקיים שלכם, ומציעים לכם אשראי חוץ בנקאי שיאפשר 

לנהל את התזרים בעסק ולממש את דרככם להצלחה! 

אנחנו מעמידים לרשותכם מגוון פתרונות אשראי מותאמים לצרכיי העסק:

 
  • הלוואה מחוץ למסגרת הבנקאית עד 500,000 ₪ וללא בטחונות!
  • החזר חודשי בפריסה לעד 60 תשלומים
  • לעסק סולק, קיזוז ההחזר החודשי מהזיכויים הצפויים לעסק
  • הכנת תכנית עסקית

  לחצו לבדיקת זכאות

  רוצה לדעת יותר על סוגי הלוואות לעסקים?

  הלוואות גישור קצרות On Call:
  צריכים אוויר לנשימה, לגישור בין התשלומים השוטפים, לבין ההכנסות הפזורות על פני החודש כולו?
  מסגרת אשראי המאפשרת העמדת הלוואות קצרות מועד*, למימון הוצאות שוטפות וקבועות של העסק: משכורות, שכ"ד, מיסים ותשלום חשבונות.

  הלוואות מימון רכש ספקים:
  צריכים לשלם לספקים לרכישת מלאי עוד לפני שמכרתם את הסחורה?
  פתרון לרכישת מלאי מחו"ל ומספקים בארץ לצורכי: הגדלת פעילות, כניסה למוצרים חדשים, סניפים חדשים, מלאי עונתי וכד'.

  הלוואות גישור מע"מ:
  פתרון לגישור הפער שנוצר בין תשלומי מע"מ הנגבים מבית העסק במעמד המכירה, ועד קבלת יתרת התשלומים, שאינם במזומן.

  לחצו לבדיקת זכאות

דברי המחלקה המשפטית שלנו:

* העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. * אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. * הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. * תקופת ההלוואה: 3 עד 60 תשלומים, בהתאם לסוג ההלוואה. * ההצעה להלוואה תינתן בהתאם לנתוניו של כל לקוח ובכפוף לקריטריונים הנהוגים ב-max. * ריבית מקסימלית שנתית: פריים + 8% בהלימה לסיכון הלקוח. לדוגמא: הלוואה על סך 20,000 ₪ ל–20 חודשים בריבית פריים+4% שהינה ריבית שנתית של 5.75% (ריבית הפריים הינה 1.75% נכון לנובמבר 2018), ריבית מתואמת 5.90%. בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 21,021 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. * עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. * max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. * העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת. * במסגרת הלוואות קצרות מועד, עד 30 יום בכל העמדה. * בהלוואת מימון רכש ספקים, הלוואה בהתאם לצורך תזרימי עד 6 חודשים.