Skip Navigation Links max עסקים מידע וטפסים מדריך והסכם

המדריך המלא למצטרפים ל-max עסקים

 

מדריך הנחיות ותפעול

מדריך ההנחיות והתפעול מחולק לכל בעל עסק המצטרף לשירותי max לעסקים.
חוברת התפעול כוללת כללים והנחיות לביצוע עסקות

  • מטרת המדריך היא להבהיר ולפשט את אופן הפעילות והעבודה מול חברת max.
  • קריאת המדריך תקל על העבודה השוטפת ותמנע תקלות בלתי צפויות.
  • בנוסף, בדפי הפירוט הנשלחים לבית העסק מדי חודש, מופיעים עדכונים נוספים והערות על הנאמר במדריך ההנחיות והתפעול.

לצפייה במדריך ההנחיות והתפעול

טיפים לשימוש אחראי בערוצים הדיגיטליים שלנו

הסכם בית עסק

הסכם בית עסק הוא ההסכם המחייב כל בית עסק המקבל שירותי סליקה ב-max.
ההסכם מפרט את תנאי החוזה וההתקשרות של בית העסק עם max.

  • בהסכם בית עסק מפורטים התנאים המחייבים את max כסולק ובית העסק כנסלק.
  • מטרת ההסכם היא להבהיר ולפשט את מהות ההתקשרות בין בית העסק וחברת max.
  • קריאת ההסכם תקל על העבודה השוטפת ותמנע תקלות בלתי צפויות.
  • כמפורט בהסכם בית העסק, יש לעקוב אחר דפי הפירוט הנשלחים לבית העסק מדי חודש וכוללים עדכונים נוספים והערות.
  • חוברת ההנחיות והתפעול הינה חלק בלתי נפרד מהסכם בית העסק.
  • לקריאת ההסכם המלא היכנסו לאתר max לעסקים, לאחר רישום והזדהות. לכניסה