Skip Navigation Links max עסקים פעולות ומידע רעיונות לעסקים – עצות וטיפים > ניהול עסקי נכון

ניהול עסקי נכון

 

תהליך מסודר של ניהול עסקי הכולל ריכוז חשבוניות מס, הזמנות עבודה וסיכומים מול ספקים ולקוחות הכרחי להצלחת העסק. ניהול אשראי ספקים ואשראי לקוחות הוא אחד היסודות העיקריים של ניהול עסקי. ניהול עסקי נכון יאפשר לעסק לשמור על רווחיות ולהתמודד בהצלחה עם קשיים שיגיעו בהפתעה. ללא ניהול האשראי בצורה נכונה העסק ייקלע במהירות למשבר תזרימי, ויתקשה לשלם לספקים ולעובדים.

מה זה שוטף +

כאשר מדברים על אשראי ספקים או אשראי לקוחות נהוג להשתמש במונח  'שוטף פלוס' (נרשם לעתים כך:  שוטף +) שמתייחס למספר הימים שנקבעו לביצוע התשלום. משמעות 'השוטף' היא שקביעת מועד התשלום יחל לאחר הראשון בחודש העוקב,  ואילו ה'פלוס' מתייחס למספר הימים הנוספים לאחר תחילת החודש.
 

מה ההבדל בין אשראי ספקים ואשראי לקוחות?

אשראי ספקים הוא האשראי שבעל העסק מקבל מהספקים שלו, ואילו אשראי לקוחות הוא האשראי שבעל העסק מעניק ללקוחות שלו.  נניח שהספק מעניק לבעל העסק אשראי של 60 יום (או  'שוטף 60'). אם העסקה בוצעה בחמישה עשר בינואר בעל העסק נדרש לשלם לספק שלו שישים יום (שבהם למעשה חודשיים) לאחר תחילת החודש העוקב (הראשון לפברואר), כלומר בראשון לאפריל.

מבחינה עסקית, בעל העסק כבר קיבל את הסחורה וככל הנראה מכר אותה ללקוחותיו. עם הגעת מועד התשלום הוא יבצע את התשלום לספק, כנגד חשבונית מס. היתרון הוא שבעל העסק אינו צריך לממן מכיסו, או באמצעות מימון מהבנק, את הזמן בו הסחורה נמצאת ברשותו. את הכסף הפנוי הוא יכול לנצל לצרכים אחרים כגון פיתוח העסק או מתן תנאי תשלום דחויים ללקוחותיו. ברור כי בעל עסק ישאף לקבל אשראי ספקים ארוך ככל האפשר.

אשראי לקוחות  הוא האשראי שבעל העסק נותן ללקוחותיו, כלומר בעל העסק מאפשר ללקוח לקבל את המוצר ולשלם רק כעבור פרק זמן מסוים.  באופן טבעי, בעל עסק מעוניין לקבל את התשלום במועד הקרוב ביותר כאשר העדיפות הגבוהה ביותר היא לקבלת התשלום במזומן מיד עם ביצוע העסקה. אולם בפועל רוב העסקים מעניקים ללקוחותיהם אשראי לפרק זמן ארוך יותר. הסיבה לכך  היא תחרות עסקית: הרצון להיות אטרקטיביים יותר  מאשר המתחרים גם בתנאי התשלום. לפער בין ימי אשראי שהעסק נותן ללקוחותיו, לבין ימי האשראי שהעסק מקבל מהספק שלו יש השפעה על מצבו התזרימי של העסק. ככל שהעסק ישלם מאוחר יותר לספק ויקבל את הכסף מוקדם יותר מהלקוח כך ייטיב מצבו של העסק, ולהפך.
 

ניירת עסקית - חשבונית מס, חוזים, הזמנות עבודה

ניהול עסקי יעיל כולל גם ניהול מסודר של הניירת העסקית כגון חוזים, חשבוניות מס, הזמנות עבודה והן הלאה. חשוב להקפיד כי כל חשבונית מס עוברת  אישור על ידי בעל העסק שמוודא את סכום התשלום ומועדי התשלום (ה-שוטף +')  כפי שסוכם מול הספק. באופן דומה, חשוב שכל הזמנה עבודה שיוצאת מהעסק מאושרת על ידי בעל העסק, וזאת על מנת למנוע הופעת 'חשבונית מס' לא צפויה שעלולה ליצור קושי מבחינה תזרימית. קיימים כלים דיגיטליים שיכולים לסייע לניהול עסקי נכון. כלים דיגיטליים אלו מאפשרים לבית העסק לעקוב אחר התחייבויותיו לספקים, לנהל את התזרים, ולעקוב אחר חשבונית מס מהרגע שהיא נקלטת בעסק ועד שהיא משולמת וכן הלאה.
 

לתשומת ליבך: הטיפים המובאים במאמר להלן אינם מהווים, בשום דרך, תחליף לייעוץ משפטי/אחר, ככל שיידרש על-ידי בית העסק. הטיפים במאמר זה הנם תקציר כללי בלבד, ואין להסתמך עליהם או לראות בהם כסיכום ממצה של הדין החל. בית העסק נושא באחריות המלאה לעמידה בכלל דרישות הדין החלות עליו ועל פעילותו.

 

טיפים נוספים לבעלי עסקים: