m_a_x ביטוח דירה

3 חודשים חינם בביטוח המבנה והתכולה

כל מה שחשוב לכם בביטוח הדירה במחיר הטוב ביותר

מחיר אטרקטיבי ומשתלם

חיסכון של מאות שקלים בשנה

ביטול השתתפות עצמית

בתביעות מעל סכום של 10,000 ₪

כיסוי ביטוחי מלא

לתוספות תכולה חדשות לבית שנרכשו בכרטיס max

החלפת מפתחות ומנעולים

בכל מקרה של אובדן או גניבה

מלאו את הפרטים לקבלת הצעה לביטוח דירה:

חשוב לדעת:

*את ביטוח הדירה ניתן לרכוש באמצעות מקס סוכנות לביטוח (2020) בע"מ ("מקס סוכנות לביטוח"). פוליסת ביטוח הדירה הינה של AIG איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG"). *בכפוף לתנאי AIG, לתנאי המבצע ו/או ההטבה. מקס סוכנות לביטוח ו-AIG רשאיות להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. *הכיסוי הביטוחי באחריות AIG ובכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.