סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בשירות My Gift של max | max

תנאי שימוש בשירות My Gift של max

​כללי
• השירותים המוצעים לך על-ידי max, ניתנים לך בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ובכפוף לתנאים וההגבלות לשימוש בכרטיס הגיפט קארד מבית max, כפי שיהיו מעת לעת והזמינים באפליקציה ובאתר max בכתובת www.max.co.il (להלן, ביחד: "תנאי השימוש" ו"השירותים", בהתאמה).
• אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש.
• חברת max שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" באפליקציה ובאתר max.
• תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.
• מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
ייתכן ולאתרים מסוימים המופעלים על ידי חברת max ו/או מי מטעמה ו/או בשיתוף עימה יהיו תנאי שימוש נוספים. במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הספציפיים.

א. הגדרות
1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
1.1. "האתר" – אתר האינטרנט של max ו/או כל אתר אחר המתופעל על ידי max ו/או עבורה.
1.2. "האפליקציה"/"השירות" – אפליקצית My Gift של max למכשירים תומכים, הניתנת להורדה מחנויות האפליקציות של Apple (AppStore) ו/או Google (Google Play) ו/או כל חנות אפליקציות אשר תאפשר להוריד את האפליקציה בעתיד ו/או אתר מותאם המאפשר שימוש בשירות זה.
1.3. "כרטיס גיפט קארד דיגיטאלי" - כרטיס נטען מבית max שנמסר וממומש באופן דיגיטלי באמצעות האתר ו/או האפליקציה.
1.4. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע, התומכים בשירות.

ב. השירותים
2. לצורך השימוש באפליקציה של max יש להוריד אותן מחנות האפליקציות של חברת Apple ו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר זאת בעתיד.
3. לאחר הורדת האפליקציה, ובעת התקנתה, תידרש לאמת את המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באפליקציה.
4. באמצעות האפליקציה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
4.1. לקבל כרטיס/י גיפט קארד דיגיטלי/ים שיישלחו אליך, לשימושך באמצעות האפליקציה.
שים לב! בטרם השימוש הראשון בכרטיס/ים, תידרש להפעיל את הכרטיס/ים, בהתאם להנחיות באפליקציה.
4.2. להמיר כרטיס/י גיפט קארד שהונפקו על-ידי max, בלבד, מכרטיס פיזי לכרטיס/ים דיגיטלי/ים.
לאחר ביצוע ההמרה, תוכל לבצע עסקאות באמצעות הכרטיס/ים הפיזי/ים שהומרו, הן באמצעות הכרטיס/ים הפיזי, והן באמצעות האפליקציה. שים לב! הן השימוש בכרטיס הפיזי והן השימוש בכרטיס הדיגיטלי (לאחר המרת הכרטיס הפיזי לכרטיס דיגיטלי) יתבצע מהסכום הרשום לזכות הכרטיס הפיזי.
4.3. לבצע עסקאות באמצעות כרטיס/י הגיפט קארד הדיגיטליים (ו/או כרטיס/י גיפט קארד פיזי/ים שהומרו לכרטיס דיגיטלי/ים) בבתי העסק המכבדים כרטיסים אלה. לאחר אישור העסקה שבוצעה בבתי העסק, תוכל לצפות בפרטיה באמצעות האפליקציה.
ניתן לבצע עסקאות באמצעות הכרטיס באמצעות מסירת קוד מלא, קוד מקוצר, או באמצעות סריקת הבר קוד באפליקציה, כפי שתתבקש על-ידי בית העסק.
4.4. התנאים וההגבלות לשימוש בכרטיס/י הגיפט קארד ורשימת בתי העסק המכבדים כרטיסים אלה, כפי שיהיו מעת לעת, זמינים באמצעות האפליקציה ובאתר max, בכל עת.
4.5. באפשרותך לצפות בפירוט העסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס/ים בכל עת באפליקציה (למעט במקרה המפורט בסעיף 4.4 להלן).
4.6. העברת כרטיס/י גיפט קארד דיגיטלי/ים לחבר/ה, לשימושו/ה באמצעות האפליקציה.
שים לב! בטרם ניתן להעביר כרטיס/ים דיגיטלי/ים לחבר/ה, יש ראשית להפעיל את הכרטיס/ים, בהתאם להנחיות באפליקציה.
בנוסף, לא ניתן להעביר לחבר/ה רק חלק משווי הכרטיס/ים, והסכום למימוש המלא של הכרטיס/ים המועבר/ים, יועבר לחבר/ה, עם אישורו/ה.
לאחר ביצוע ההעברה, לא תוכל לצפות עוד בפירוט העסקאות שביצעת באמצעות הכרטיס/ים המועבר/ים, והיסטוריית העסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס אותו העברת תמחק.
לשם העברת הכרטיס תידרש להזין את מספר הטלפון של החבר/ה. באישורך את העברת הכרטיס הינך מצהיר כי אין מניעה להעברת מספר הטלפון ומשלוח הודעות SMS (מסרונים) בדבר העברת הכרטיס וכי תישא בכל האחריות הנובעת מהעברת המספר ומשליחת ההודעה אודות העברת הכרטיס לחבר/ה.
שים לב! לאחר העברת הכרטיס/ים לחבר/ה, לא ניתן לבטל את פעולת ההעברה!
5. חברת max שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6. ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידיו.
7. במהלך השימוש בשירותים באמצעות האפליקציה, תשלחנה לך הודעות והתראות שונות מהאפליקציה, הכוללות מידע בקשר לתשלומים ועסקאות שתבצע באמצעות הגיפט קארד הדיגיטלי. בשימושך בשירותים אלה, הנך מאשר קבלת הודעות והתראות אלו.
ביכולתך לחסום קבלת הודעות והתראות מהאפליקציות באמצעות מסך ההגדרות של מכשירך.

ג. התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים
הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
8. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
9. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש max לצורך אספקת השירותים.
10. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
11. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
12. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.
13. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של max.
14. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.
15. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
16. השירותים אותם מציעה חברת max מהווים קניינה הרוחני של max. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
17. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.
18. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי max.
19. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של max ו/או של כל גורם שהוא.

ד. סעדים
20. חברת max תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכרטיס/ים שלך , להגביל את גישתך לשירותים (לרבות באמצעות חסימת הכרטיס/ים שלך) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
20.1.1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.
20.1.2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.
20.1.3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.
20.1.4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

ה. אחריות וסיכונים
21. מובהר, כי מערכותיה של חברת max, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי max או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. max משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
22. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי max בהתאם להנחיות הלקוח ו/או הנחיותיו של מי שנחזה ללקוח, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של max. כמו-כן עליך להודיע מיד ל-max על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בכרטיסך ו/או בשמך. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של max.
23. עוד מובהר, כי השירותים יתאפשרו באמצעות שליחת ו/או קבלת הודעות SMS (מסרונים). ידוע לך ואתה מסכים, כי חברת max תעביר לחברות הטלפון הסלולארית מידע הנדרש לצורך מתן השירותים, לרבות מספר הטלפון של חבר/ה אליו/ה תרצה להעביר כרטיס/י גיפט קארד דיגיטלי/ים כאמור בסעיף 4.4 לעיל. הנך מאשר בזאת לחברה להעביר את המידע כאמור, מאשר ל-max ולחברת הטלפון הסלולארית לעשות שימוש במידע לצרכי השירות ומתן השירות, ומשחרר את max ואת חברת הטלפון הסלולארית מאחריות להפרת כל חובת סודיות בהן חבה מי מהן כלפיך, אם חייבת ו/או להפרת חובותיה של מי מהן כלפיך מכוח דיני הגנת הפרטיות, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אם קיימות, והכל בקשר עם האמור לעיל ומתן השירות.
על שליחת ו/או קבלת הודעות SMS כאמור לעיל, יחולו הסייגים הבאים:
23.1. השירות ניתן רק לטלפונים ניידים של חברות טלפון סלולאריות ישראליות, התומכים בקבלת הודעות SMS בעברית. השירות אינו ניתן במכשירים אשר אינם מאפשרים קבלת הודעות, כגון מכשירים "כשרים".
23.2. המידע מועבר באמצעות ספק שירות חיצוני וכן באמצעות חברות הטלפון הסלולאריות. השירות תלוי בפעילות התקינה של ספקי השירות וכן בפעילות התקינה של חברות הטלפון הסלולאריות, לרבות אזורי הכיסוי והקליטה שלהן, ובעומס על קווי הטלפון של חברות אלו. ידוע לך כי יתכן שלא תוכל לקבל את השירות כאשר תשהה (או מי שאליו תרצה להעביר את הכרטיס/ים ישהה) עם הטלפון הנייד מחוץ לישראל.
24. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, חברת max תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת max, ו-max עשה מאמץ סביר למנעם:
24.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
24.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.
24.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ-max באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.
25. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
26. מובהר, כי חברת Apple ו- Google אינן צד לתנאי שימוש אלה. האחריות לאפליקציות ולתוכן המוצג בהן הינה של max בלבד. מובהר, כי במקרה של סתירה בין תנאי השימוש באפליקציות על-פי כתב זה לתנאי השימוש שנקבעו ביני לבין חנות האפליקציות יגבר האמור בתנאי החנות.
27. רישיון השימוש באפליקציות שמוענק לך הינו רישיון אישי ובלתי ניתן להעברה, לשימוש במכשיר שבבעלותך או בשליטתך ובהתאם לתנאי השימוש שנקבעו ב- Terms of Service של חנות האפליקציות ובתנאי שימוש אלה.
28. שים לב! בעת התקנת האפליקציה תידרש לאמת את המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באפליקציה. באפשרותך להשתמש באפליקציה אך ורק באמצעות המכשיר באמצעותו הזדהית. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבדך להשתמש במכשירך האישי.
29. חברת max אחראית לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציה אשר יסופקו בהיקף הנדרש כפי שיקול דעתה של max מעת לעת, ובכפוף לכל דין. ל- Appleו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציות של max בעתיד אין כל אחריות שהיא לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציות.
30. חברת max אינה אחראית לכל נזק, פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת (download) ו/או התקנת האפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן ("נזקים"). למרות האמור לעיל, max לא תהיה פטורה מאחריות ככל שזו חלה עליה על-פי דין. ידוע לך, כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות לפני הורדת ו/או התקנת כל גרסה של האפליקציה.
31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, max ולא Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של אפליקציות max בעתיד הינה הכתובת לכל טענה שלך או של צד שלישי כלשהו הקשורה לאפליקציות או להחזקתן על ידיך ו/או לשימוש באפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור:
31.1. טענה בגין אחריות למוצרים;
31.2. כל טענה לפיה האפליקציה, אינה עומדת בדרישות הדין או דרישות רשויות מוסמכות;
31.3. טענות העולות מכוח חוקי הגנת הצרכן;
31.4. תביעה של צד שלישי כלשהו לפיה האפליקציה או החזקתה או השימוש בה על ידי מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי.
להסרת ספק, יובהר כי אין באמור לעיל כשלעצמו כדי להטיל אחריות כלשהי על max.
32. השימוש באפליקציה מותנה בכך ש:
32.1. אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו ממשלתי של ארה"ב או שהוגדרה על ידי ממשל ארה"ב כמדינת "התומכת בטרור" ו –
32.2. אינך מופיע/ה בשום רשימה שהיא של ממשל ארה"ב ביחס לגופים ו/או אישים אסורים או מוגבלים ו-
32.3. אינך נמצא במדינה אשר הורדת האפליקציה, התקנתה ו/או השימוש בה אסורים.
33. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה לטובת צד שלישי ביחס לחברת Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה של max בעתיד וחברות הבנות שלהן. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש תקנה ל- Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה בעתיד את הזכות (ו- Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה בעתיד תחשב כמי שקיבלה על עצמה את הזכות) לאכוף את זכויותיה על-פי תנאי שימוש אלה כלפיך, בהיותה צד שלישי מוטב על פיהם.

ו. גיל ואחריות כללית
34. הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין max, הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.

ז. שירות לקוחות
35. שירות הלקוחות של max פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 8:30-16:00.
36. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: בטלפון 03-6178888, או באמצעות משלוח או הגעה אישית למשרדי max בכתובת בן גוריון 11, בני ברק.

ח. סמכות שיפוט
37. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.
38. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של חברת max להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

  • שתפו