סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בנציגה הדיגיטלית | max מבית לאומי קארד

תנאי שימוש בנציגה הדיגיטלית

 

​השירות המוצע לך, מחזיק בכרטיס max, באתר של max הינו בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של max, לרבות, אך לא רק, התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בהם. השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.

  1. הנציגה הדיגיטלית של max מהווה יישום באתר ו/או במכשיר המהווה כלי עזר אשר יסייע לך על-ידי הצגת נתונים, המלצות, הצעות ועדכונים שונים ("הנתונים"). הנציגה הדיגיטלית הנה כלי עזר בלבד, אשר אינו מציג את כלל נתוניך, ואינו בא להחליף ניהול אחראי ונכון של פעולותייך.

  2. חלק מההתראות שיוצגו לך באמצעות הנציגה הדיגיטלית מבוססות על סיווגים קיימים ונתונים אחרים כפי שהם מופיעים במערכות max ברגע נתון. הנתונים אשר יוצגו לך, יוצגו באופן תמציתי בלבד, והם עשויים להיות חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המוצג על-ידי הנציגה הדיגיטלית.

  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנתונים המופיעים בנציגה הדיגיטלית לבין המידע במערכות max, יקבעו הנתונים במערכות max.

  4. הנציגה הדיגיטלית עשויה לפנות אליך בהצעות והמלצות לביצוע פעולות שונות על-ידיך, בין באמצעות האתר ו/או המכשיר ובין באמצעות שירות הלקוחות של max. אין בהצעות והמלצות אלה כדי להחליף ניהול אחראי ונכון של פעולותייך ואין בהם כדי לגרוע מאחריותך לפי הסכם זה.