סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית פירוט השינויים בתוכניות ההטבות של max | max מבית לאומי קארד

פירוט השינויים בתוכניות ההטבות של max

 

​לקוחות יקרים,
רצינו לעדכנכם במספר שינויים שאנו מבצעים בימים אלה בתוכניות ההטבות שלנו.
כחברה הדוגלת ברכישת אמון לקוחותיה מצאנו לנכון לא רק להודיע לכם על השינויים, אלא גם להסבירם.

החל מיום 1 באוגוסט 2017 תתעדכן הטבת ביטוח נסיעות לחו“ל.

החל מיום 1 בספטמבר 2017 יחולו עדכונים בתוכנית הפינוקים ומסלול מועדוני תעופה.

פירוט מלא של העדכונים המתוכננים יופיע גם באתר שלנו – ובתקנון הפינוקים, אתר ההטבות, ותקנון מסלול מועדוני תעופה. הגדרת המונחים להלן תהיה בהתאם להגדרתם בתקנון הפינוקים ואתר ההטבות ובתקנון מועדוני תעופה.

תכנית ביטוח הנסיעות לחו“ל של AIG:

החל מיום 1 באוגוסט 2017 ,יחולו שינויים בביטוח הנסיעות לחו“ל של AIG ,בין היתר, בשל שינויי רגולציה.

לתשומת לבכם: יש להפעיל את ביטוח הנסיעות לחו“ל לפני כל נסיעה על מנת ליהנות מהכיסוי הביטוחי. האמור נכון גם למחזיקי כרטיס אשראי פלטינה, זהב עסקי ו-FIRST.

בנוסף לאמור, נערכו שינויים נוספים המפורטים בפוליסה, כמפורט באתר max ובתנאי הפוליסה המלאים בכפוף לאישור המפקח. לנוחותכם, להלן עיקרי השינויים:
• הטבת ביטוח נסיעות לחו“ל חינם תינתן ל-5 ימים, בלבד. לאחר מכן יהיה עליכם לשלם פרמיה על כל יום נוסף, לפי יעד הנסיעה והכיסויים שנרכשו.
• גבולות האחריות ברובד הבסיסי (החינמי, עד 5 ימים) שודרגו. כך, למשל, הכיסוי הבסיסי להוצאות רפואיות בחו“ל יהיה עד 1,250,000 דולר ללא הגבלה ליום אשפוז ולשכר מנתח.
• הגיל המקסימלי לזכאות להטבה יעלה מגיל 75 לגיל 85.
• בנוסף, תהיו זכאים להרחבות של ביטול נסיעה, קיצור נסיעה וכבודה בחינם למשך 5 ימי ההטבה. לאחר מכן, יהיה עליכם לשלם פרמיה על כל יום נוסף, לפי יעד הנסיעה והכיסויים שנרכשו.
• לקוחות כרטיס בינלאומי וזהב: השתתפות עצמית במקרה של תביעה היא 75 דולר.
• לקוחות פלטינה, זהב עסקי ו-FIRST – ייהנו, בנוסף, מההטבות הבאות: פטור מהשתתפות עצמית. והרחבות עם גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסויים נוספים בחינם, הכל כמפורט באתר ובפוליסה.

המידע לעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, כפי שיאושרו על ידי המפקח על הביטוח.

עדכונים לתכנית הפינוקים:

הזמנת הטבות מאותו בית עסק – עד היום היה באפשרותכם להזמין עד 2 הטבות בחודש לאותו בית עסק. החל מיום 1 בספטמבר 2017 ,בהטבות מסוימות (לדוגמא: הטבת 1+1 לסרטים בסינמה סיטי) תוכלו להזמין הטבה אחת בשבוע ועד 2 הטבות בחודש לאותו בית עסק.
הזמנת הטבות – הטבות מסוימות (לדוגמא: הטבת 1+1 בכניסה ללונה פארק) יינתנו תמורת שני פינוקים, במקום פינוק אחד, כפי שיפורט באתר במועד הזמנת ההטבה.

יחד עם זאת, הרחבנו את עולמות התוכן שבהם אנו מציעים הטבות והגדלנו את כמות ההטבות
שלא תמורת פינוק.

עדכונים למסלול מועדוני תעופה:

שינויים אלו חלים רק לגבי לקוחות הרשומים למסלול מועדוני תעופה

צבירת הנקודות תקבל תאריך תפוגה – כל הנקודות שתצברו בזכות ביצוע עסקאות ושיקלטו במערכות שלנו החל מיום 1 בספטמבר 2017 (ואשר תחויבנה החל מתאריך החיוב בחודש אוקטובר 2017) ואילך, יהיו מעתה בעלות תוקף לשנה קלנדרית אחת. זה אומר שיש לכם עד שנה להמיר אותן לנקודות טיסה, כי אחר כך הן תמחקנה ולא יינתן
בגינן כל פיצוי שהוא. אל תדאגו, ניידע אתכם לקראת תאריך התפוגה.
זכאות לפינוקים במסלול מועדוני תעופה – כלקוחות במסלול מועדוני תעופה, בנוסף לצבירת נקודות אנו מאפשרים לכם לצבור גם פינוקים. העדכון שלנו מאפשר לכם להמשיך להתפנק ב-4 פינוקים (במקום 3 כיום) בביצוע עסקאות (כהגדרתן בתקנון פינוקים) בשווי 8,000 ₪ ומעלה (במקום 6,000 ₪ כיום).
עדכון סוגי העסקאות לצבירה – תורחבנה רשימת המוסדות אשר עסקאות בהם לא תיחשבנה כ“עסקה“ לצרכי תקנון מועדוני תעופה, ולכן לא תילקחנה בחשבון לצורך צבירת נקודות למועדוני תעופה, ותכלול מעתה גם את המוסדות הבאים: חברת החשמל; עיריות וכן מועצות מקומיות ואזוריות; משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות וכן
רשות השידור, הכל כמפורט בתקנון מועדוני תעופה.
יחס הצבירה למחזיקי כרטיסי פלטינה – יחס הצבירה של נקודות למועדוני תעופה למחזיקי כרטיסי פלטינה (מסוג ויזה או מסטרקארד) יעלה, ויהיה 1:25 (במקום 1:12.5 כיום). זה אומר שעבור כל 25 ₪ בעסקאות, כהגדרתן בתקנון מועדוני תעופה, תהיו זכאים לנקודה אחת למועדוני תעופה. יחס ההמרה מנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה של אל-על או לנקודות טיסה של United יישאר כפי שהוא היום, וכמפורט בתקנון מועדוני תעופה.

למועדונים מסוימים יכול ויינתן יחס המרה נמוך יותר, בכפוף למתן הודעה לפי דין (לרבות בדפי הפירוט של הלקוחות הרלוונטיים).

לסיכום,
אם הגעתם עד כאן סימן שזה מעניין אתכם. לפרטים נוספים ומלאים היכנסו לאתר שלנו.

תודה על תשומת הלב.
max