סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים

max הלוואה לכל מטרה

הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים עד 100,000 ₪ ועד 60 תשלומים

מתחילים להחזיר מתי שרוצים - החל מחודשיים ועד שנה (בתשלום ריבית גישור)
הלוואה בנוסף למסגרת העו"ש בבנק
קבלת הכסף לחשבון תוך 3 ימי עסקים
ללא בטחונות וערבים

מלאו את הפרטים ונתאים לכם הלוואה:

לצרכי זיהוי בלבד

*כל השדות הם שדות חובה. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור max ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף. *כפוף לתנאי ההצטרפות ולריבית הפרסונ​לית שתקבע ע"י max​. *תקופת ההלוואה: 3 – 60 חודשים, ריבית מקסימלית שנתית: p+12.25% בהלימה לסיכון הלקוח. *אין עמלות או עלויות נוספות. *לדוגמה: הלוואה על סך 20,000 ₪ ל–20 חודשים בריבית פריים+4% שהינה ריבית שנתית של 5.75% (ריבית הפריים הינה 1.75% נכון לנובמבר 2018), ריבית מתואמת 5.90%. בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 21,021 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. *עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. *קבלת הכסף היא תוך 3 ימי עסקים מהפעלת הכרטיס. *הצעת ההלוואה תינתן בהתאם לנתוניו האישיים של כל לקוח. *אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *max שומרת לעצמה את הזכות לפנות לחברות שירות נתוני אשראי על מנת לקבל החלטה האם לאשר עבורך את ההלוואה ואת סכומה. *המלווה: מקס איט פיננסיים בע"מ.