מסלולי ניכיון בהתאמה אישית

מסלולים בהתאמה

 

נשמח להציע לך את המסלול המתאים ביותר לבית העסק שלך, מתוך מסלולי הזיכוי הקיימים כיום בmax ניכיונות.
לנוחיותך, מספר מסלולי ניכיון לדוגמא:

מסלול

יתרון המסלול

פירוט

דוגמה

זיכוי תוך ארבעה ימי עסקים תזרים מזומנים מיידי זיכוי עד ארבעה ימים מיום קליטת העסקות במערכות max ניכיונות יום ביצוע העסקה: 2.12

יום הזיכוי:
6.12
זיכוי פעם בשבוע מעקב שבועי אחר ההכנסות מכרטיסי אשראי ומינוף התזרים לתשלום עבור ספקים זיכוי פעם בשבוע בגין עסקות
השבוע הקודם
עסקות בין יום א'
ליום שבת - יזוכו ביום ד' בשבוע העוקב

זיכוי ב-2 וב-20 לחודש הקדמת זיכוי בגין עסקות רגילות ותשלומים
הפקדות בין ה- 1-15 לחודש
יזוכו ב- 20 של אותו חודשהפקדות בין ה-16 עד סוף החודש יזוכו ב-2 לחודש העוקב
יום ביצוע העסקה: 2.12
יום זיכוי:
20.12

יום ביצוע העסקה:24.12
יום זיכוי:
2.1
זיכוי ב-14
וב-28 לחודש
מסלול מותאם לצרכי תשלום מע"מ וסוף החודש הפקדות בין 11-24 לחודש -
זיכוי ב-28 לאותו החודש

הפקדות בין 25 לחודש זה ועד ה-10 לחודש העוקב-זיכוי ב-14 לחודש העוקב

יום ביצוע עסקה: 13.12
יום זיכוי: 28.12

יום ביצוע עסקה: 27.12
יום זיכוי: 14.1

זיכוי אחת לחודש ב-2 או ב-5 לחודש
זיכוי מהיר לעסקות תשלומים הפקדות שבוצעו בין
ה- 1-31 לחודש יזוכו ב-2 או ב-5 לחודש העוקב

יום ביצוע העסקה:
15.12
יום זיכוי: 2.1

דברי המחלקה המשפטית:

* זיכוי מתבצע רק בימי עסקים * במקרה ומועד הזיכוי הינו יום שאיננו יום עסקים, יידחה הזיכוי ליום העסקים הבא אחריו * הניכיון כרוך בתשלום * בכפוף לתנאי הסכם הניכיון * אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.