סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת דוחות כספיים שנתיים לשנת 2009 | max
מן התקשורת

דוחות כספיים שנתיים לשנת 2009

 

דוחות כספיים של max ליום 31.12.2009:
max מציג את הרווח הנקי מפעולות רגילות הגדול בתולדותיו: 138 מיליון שקלים – גידול של 7% ביחס ל-2008.

הרווח הנקי הסתכם אף הוא בכ-138 מיליון שקלים, לעומת כ-146 מיליון שקלים ב-2008, בה נכלל רווח חד פעמי בסך 17 מיליון שקלים ממכירת ההחזקות בגמא.
הרווח ברבעון הרביעי של 2009 הסתכם בכ- 30 מיליון שקלים, לעומת כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2008, גידול של 36%.
נמשכת צמיחה בגיוס לקוחות ,תוספת של-130 אלף כרטיסים חדשים בשנת 2009.
max חצה את רף ה-500 אלף כרטיסים חוץ בנקאיים: גידול של כ-29% בשנת 2009 ; לראשונה – למעלה מ-30% מכרטיסי max הינם כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים.
האשראי הצרכני, הסתכם בלמעלה מ- 1 מיליארד שקלים, גידול של כ- 10%.
מצבת הכרטיסים התקפים עלתה ביחס ל-2008, לכ-1.743 מיליון, גידול של כ-8%.

דני כהן: התוצאות מבשרות על המשך הצמיחה המואצת בפעילותנו, אשר באה לידי ביטוי בגיוסי שיא של לקוחות חדשים, בגידול בהכנסות ובשיפור ברווחיות החברה
max, חברת כרטיסי האשראי ופתרונות התשלום, מציגה היום את הדוחות הכספיים לסיכום שנת 2009, המבשרים על שיפור נוסף בכל הפרמטרים העסקיים של החברה.

הרווח הנקי של החברה מפעולות רגילות, הסתכם בשנת 2009 בכ- 138 מיליון שקלים, לעומת כ-129 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%. הרווח הנקי הסתכם אף הוא ב-138 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 146 מיליון שקלים ב-2008, אשר כלל כזכור רווח חד פעמי בסך 17 מיליון שקלים ממכירת החזקות החברה בגמא.

ברבעון הרביעי של 2009 הסתכם הרווח הנקי בכ- 30 מיליון שקלים, לעומת כ- 22 מיליון שקלים ברבעון המקביל של 2008, גידול של 36% .

הכנסות החברה צמחו בשנת 2009 בכ-4% והסתכמו בכ- 820 מיליון שקלים, לעומת כ- 789 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

מנכ"ל max, דני כהן הדגיש היום כי השיפור בכל הפרמטרים העסקיים מבטא את המשך המומנטום בו מצויה החברה: "תוצאות החברה מבשרות על המשך המומנטום החיובי והמשך הצמיחה המואצת בפעילותנו, אשר באים לידי ביטוי בגיוסי שיא של לקוחות חדשים, בגידול בהכנסות ובשיפור הרווחיות. הישגים אלה אף מתעצמים על רקע אתגרי השנה החולפת".

נתונים נוספים מהדוחות הכספיים:

 • סך כל יתרת האשראי ליום 31 בדצמבר 2009 גדלה ב-16.4% והסתכמה ב- 2.12 מיליארד שקלים, לעומת 1.82 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2008.
 • יתרת האשראי למחזיקי כרטיס גדלה בכ-10% והסתכמה ב-1,028 מיליון שקלים, לעומת 936 מיליון שקלים בסוף 2008.
 • ניכיון שוברי עסקאות בכרטיסי אשראי ומקדמות לבתי עסק הסתכמו ב-2009 ב-864 מיליון שקלים לעומת 542 מיליון שקלים בשנת 2008, גידול של כ-59%.
 • ההון העצמי של החברה הסתכם ב-31 בדצמבר 2009 ב- 834 מיליון שקלים, לעומת 696 ב- 31 בדצמבר 2008.
  התשואה על הון העצמי הסתכמה ב-2009 ב 18% לעומת 30% ב-2008.

נמשך הגידול במספר הכרטיסים ובמחזורי הפעילות:

 • מצבת הכרטיסים התקינים של החברה הסתכמה בסוף 2009 ב- 1.743 מיליון כרטיסים, לעומת 1.619 מיליון כרטיסים בסוף 2008, גידול של כ- 8%. במהלך שנת 2009 מצבת הכרטיסים התקינים גדלה בכ-130 אלף כרטיסים. הגידול המשמעותי נבע בעיקרו מהתמקדות בגיוס כרטיסים באמצעות שיתופי הפעולה האסטרטגיים של max עם מועדון שופרסל, יש, מועדון המשביר 365 ומועדון עזריאלי.
 • מספר הכרטיסים הפעילים (85% מכלל הכרטיסים) הסתכם בסוף 2009 ב- לכ-1.481 מיליון כרטיסים, לעומת כ-1.379 מיליון כרטיסים בסוף 2008, גידול של כ- 7%.
 • מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים הסתכם בסוף 2009 ב-524 אלף כרטיסים, לעומת 406 אלף כרטיסים בסוף 2008, גידול של 29%.
  מחזור הפעילות של מחזיקי הכרטיסים הסתכם ב-2009 בכ- 43.4 מיליארד שקלים לעומת כ- 41.4 מיליארד שקלים ב-2008.

חזרה לעמוד הודעות לתקשורת