Skip Navigation Links max עסקים פתרונות פיננסיים סוגי הלוואות לעסקים

הלוואות לעסק כשצריך

מקס עסקים - סוגי הלוואות לעסקים

צריכים הלוואה לעסק? לרכישת מלאי, הלוואת גישור לתשלום מיסים וחשבונות, 

פותחים סניף חדש או סתם בא לכם לשפץ? 

​אנו מבינים את הצרכים העסקיים שלכם, ומציעים לכם אשראי חוץ בנקאי שיאפשר 

לנהל את התזרים בעסק ולממש את דרככם להצלחה! 

אנחנו מעמידים לרשותכם מגוון פתרונות אשראי מותאמים לצרכיי העסק:

 
  • הלוואה מחוץ למסגרת הבנקאית עד 500,000 ₪ וללא בטחונות!
  • החזר חודשי בפריסה לעד 60 תשלומים
  • לעסק סולק, קיזוז ההחזר החודשי מהזיכויים הצפויים לעסק
  • הכנת תכנית עסקית

  לחצו לבדיקת זכאות

  רוצה לדעת יותר על סוגי הלוואות לעסקים?

  הלוואות גישור קצרות On Call:
  צריכים אוויר לנשימה, לגישור בין התשלומים השוטפים, לבין ההכנסות הפזורות על פני החודש כולו?
  מסגרת אשראי המאפשרת העמדת הלוואות קצרות מועד*, למימון הוצאות שוטפות וקבועות של העסק: משכורות, שכ"ד, מיסים ותשלום חשבונות.

  הלוואות מימון רכש ספקים:
  צריכים לשלם לספקים לרכישת מלאי עוד לפני שמכרתם את הסחורה?
  פתרון לרכישת מלאי מחו"ל ומספקים בארץ לצורכי: הגדלת פעילות, כניסה למוצרים חדשים, סניפים חדשים, מלאי עונתי וכד'.

  ערבות max:
  רוצים לשכור נכס מבלי להגיע לתקרת האובליגו?
  ערבות max, היא הבטוחה החזקה ביותר להשכרת נכסים עסקיים, ללא שיעבוד כספים או נכסים פיננסיים לטובת הבנק. ערבות חוץ בנקאית שנותנת ראש שקט לעסקים.

  לחצו לבדיקת זכאות

דברי המחלקה המשפטית שלנו:

* העמדת המימון ותנאיו כפופים לאישורה של max. * אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. * הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. * תקופת ההלוואה: 3 עד 60 תשלומים, בהתאם לסוג ההלוואה. * ההצעה להלוואה תינתן בהתאם לנתוניו של כל לקוח ובכפוף לקריטריונים הנהוגים ב-max. * ריבית מקסימלית שנתית: פריים + 8% בהלימה לסיכון הלקוח. לדוגמא: הלוואה על סך 20,000 ₪ ל–20 חודשים בריבית פריים+4% שהינה ריבית שנתית של 5.75% (ריבית הפריים הינה 1.75% נכון לנובמבר 2018), ריבית מתואמת 5.90%. בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 21,021 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. * עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. * max רשאית לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. * העמדת הלוואה כפופה לתעריפון העמלות של max כפי שיהיה נהוג מעת לעת. * במסגרת הלוואות קצרות מועד, עד 30 יום בכל העמדה. * בהלוואת מימון רכש ספקים, הלוואה בהתאם לצורך תזרימי עד 6 חודשים.