Skip Navigation Links לאומי קארד לעסקים ראשי פעולות בשירות עצמי המענה הקולי של max | max מבית לאומי קארד

המענה הקולי של max

קבלת מידע וביצוע פעולות 24 שעות ביממה

 

לצורך שיפור השירות, פירטנו עבורכם את האפשרויות לקבלת מידע וביצוע פעולות
באמצעות המענה הקולי של max, 24 שעות ביממה.

  • חייגו למענה הקולי של max 03-6177766, 24 שעות ביממה.
  • הקישו מספר בית העסק ("מספר א'"), עבור חלק מהשירותים תתבקשו להקיש גם קוד סודי.

    הסבר לקוד סודי:
    קוד סודי מופיע בדפי פירוט שנשלחים מדי חודש לבית העסק , ניתן להשתמש בקוד הסודי שעל גבי דף הפירוט הנוכחי
    או זה של החודש הקודם. בנוסף ניתן להגדיר סיסמא קבועה שתהיה בתוקף לחצי שנה.

פירוט המענה הקולי

לאחר ההזדהות תוכלו לקבל את השירותים הבאים בהתאם להקשות שמצויינות לצד כל שירות:

אישורים
1>1 לאישורי עסקות
1>2 לבדיקת בקשת אישור שנשארה בהמתנה
1>3 לביטול קוד אישור (לא מבטל עסקה)
מידע על זיכויים
2>1>1 מידע על זיכויים עתידיים
2>1>2 מידע על זיכוי אחרון
2>1>3 מידע על זיכויים עד חצי שנה אחורה
מידע על עסקות
2>2>1 בדיקת קליטת עסקה
2>2>2 קבלת טופס ביטול עסקה
2>2>3 בדיקת קליטת עסקה ביטול עסקה ב 3 חודשים אחרונים
דפי פירוט ואישורי יתרה
2>3>1 קבלת דפי פירוט
2>3>2 קבלת אישורי יתרה