הפסקת הפעולה

הפעולה הופסקה עקב אי-שימוש ממושך במערכת