Skip Navigation Links max עסקים פעולות ומידע רעיונות לעסקים – עצות וטיפים > עסקים קטנים שאלות גדולות

עסקים קטנים שאלות גדולות

 

עסקים קטנים מקבלים שירותים המותאמים לצרכיהם. כדאי להכיר את ההגדרות השונות וליהנות מהיתרונות הגלומים בכך. בעת הקמת עסקים קטנים, רוב היזמים ממוקדים מאוד ביישום החזון שלהם: כיצד ייראה המוצר שלהם, היכן למקם את בית העסק, כמה עובדים לגייס, כיצד לפרסם - וכן הלאה. הם משתוקקים להתחיל למכור, לפגוש לקוחות, לפתח את העסק - וממעטים להקדיש מחשבה לעניינים מנהלתיים בעת פתיחת עסק עצמאי - כגון פתיחת עוסק מורשה או הקמת חברה בע"מ, מה נחשב עסק קטן ומה נחשב עסק בינוני או גדול וכן הלאה. אולם לשאלות אם אתם מנהלים עסק בינוני או עסק קטן, חברה בע"מ, התאגדתם בתור שותפות או שבכלל הנכם עוסק פטור יש חשיבות רבה והשפעה רבה על הכיס שלכם.

באילו צורות התאגדות ניתן להקים עסקים קטנים בישראל?

 בישראל פועלים מעל חצי מיליון עסקים, רובם המוחלט - מעל 99 אחוזים - הם עסקים זעירים , עסקים קטנים או בינוניים. למעשה, למעלה ממחצית העסקים הללו (מעל 250 אלף עסקים) הם עצמאים שמעסיקים את עצמם בלבד. בעלי העסקים מאוגדים בצורות שונות כאשר העיקריות הן עוסק פטור, עוסק מורשה, ואילו יש מי שהתאגדו והקימו חברה בע"מ או שותפות.

מדוע חשוב לדעת בעת פתיחת עסק עצמאי האם העסק שלי הוא עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני?

 בלי קשר לצורת ההתאגדות, עסק עצמאי יכול להיות מוגדר כעסק זעיר, קטן, בינוני או גדול. כללי הבנקאות מגדירים עסק קטן לפי וותק העסק, מחזור הסליקה השנתי ועוד. הגדרות אלו חשובות בכך מאחר והן מסייעות בהתנהלות מול הבנקים וחברות האשראי ומשפיעות על שיעורי העמלות שישלם בית העסק לגופים אלה. לכל חברה שכזו יש מחלקה המתמחה בגדלי עסקים שונים. גופים אלו מגדירים עסקים לפי מחזור העסק ומציעים שירותים ומוצרים המותאמים לצורכיהם של בעלי עסקים קטנים או עסקים בינוניים וגדולים.

כך למשל, בעל עסק קטן ייהנה מתנאים משופרים ומתעריפון עמלות שיקלו עליו את הניהול הפיננסי. לשם המחשה, הוא ישלם תעריפי עמלות ייחודיים לעסקים קטנים, ייהנה מהלוואות בתנאים המתאימים לגודל העסק לרבות משך ההחזר, קלות קבלת ההלוואה, גובה הריבית ועוד. כדי לקבוע האם אתם מוגדרים כעסקים קטנים עליכם לפנות אל הבנק או חברת כרטיסי האשראי ושם יסייעו לכם בקבלת המידע. 

 

חשוב לדעת: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


 
לתשומת ליבך: הטיפים המובאים במאמר להלן אינם מהווים, בשום דרך, תחליף לייעוץ משפטי/אחר, ככל שיידרש על-ידי בית העסק. הטיפים במאמר זה הנם תקציר כללי בלבד, ואין להסתמך עליהם או לראות בהם כסיכום ממצה של הדין החל. בית העסק נושא באחריות המלאה לעמידה בכלל דרישות הדין החלות עליו ועל פעילותו.

 

טיפים נוספים לבעלי עסקים: