Skip Navigation Links max עסקים פעולות ומידע שירותי אבטחת עסקה

שירותי אבטחת עסקה

 

   שירות אימות פרטים

   • אימות פרטים אודות מחזיק הכרטיס המבצע עסקה ונוכח בבית העסק
   • השירות ניתן לבתי עסק הסולקים עם max עבור כרטיסי ישראכרט, כרטיסי ויזה ומאסטרקארד של max
    וכרטיסי תייר.
   • ניתן לבצע מול מוקד אישורים וחסימות 24 שעות ביממה
   • כרוך בתשלום. לצורך אימות פרטים ניתן להתקשר 24 שעות ביממה למוקד אישורים וחסימות: טל' 03-6177800

   שירות ביטוח עסקה

   • מאפשר לבית העסק להבטיח את פירעון עסקה בכרטיס max
   • מבטיח שבית העסק לא יחויב במקרה של הכחשת העסקה מצד מחזיק הכרטיס
   • כרוך בתשלום. לפרטים והצטרפות לשירות זה פנה לנציג שירות הלקוחות

   * כפוף לתנאי ההצטרפות לשירותים השונים * שירותי ביטוח עסקה תקף רק לעסקות שאושרו על ידי max ומוענק ללקוחות מחזיקי כרטיס max בלבד