Skip Navigation Links max עסקים מידע וטפסים רעיונות לעסקים – עצות וטיפים > פתיחת עסק

פתיחת עסק

 

הקמת עסק קטן או פתיחת חברה היא פעולה מרגשת, אבל מחייבת הכנה מדוקדקת - מכתיבת תוכנית עסקית ועד פתיחת תיק במס הכנסה. כך תעברו את התחנות הללו בהצלחה.

ההתרגשות שלכם מן הסתם בשיאה. בזה הרגע החלטתם על פתיחת עסק קטן. בעיני רוחכם העסק יצליח במהירות ויהיה עסק גדול. כדי שהחלום יתגשם סימנו מספר תחנות חיוניות בחיי העסק מרגע פתיחת העסק ועד תום השנה הראשונה.

  • להתלהב: כתיבת תוכנית עסקית

תוכנית עסקית חשובה גם אם היא מיועדת לעיניכם בלבד שכן רק כאשר תשבו לכתוב אותה תגלו מה באמת אתם יודעים על העסק ואילו נתונים חסרים לכם. תכנית עסקית טובה אומדת את הפוטנציאל של העסק, משרטטת את המסגרת הפיננסית, ומציבה יעדים ברורים עם לוחות זמנים מחייבים (יותר או פחות). בבניית תכנית עסקית יש לקחת בחשבון את הסביבה בה אתם פועלים: מיקום, מתחרים, רגולציה, עלויות, לקוחות ועוד, ולפרט את תזרים המזומנים החזוי. כך שאת ההפתעות שיצוצו בדרך אפשר יהיה לחזות מראש.

  • קפיצה קטנה למע"מ

חשוב לוודא כי בעת פתיחת עסק קטן, רישום כעצמאי, או פתיחת חברה אתם פותחים תיק במע"מ.

  • תיק במס הכנסה כבר יש לכם?

פתיחת תיק במס הכנסה נעשית באגף מס הכנסה האחראי על האזור בו מתנהל העסק. באתר מס הכנסה תוכלו לקבל רשימה של כל הטפסים שעליכם למלא.

  • במוסד לביטוח לאומי נרשמתם?

בעת פתיחת עסק קטן או רישום כעצמאי עליכם לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי, בסניף הקרוב למקום מגוריכם, וזאת כמובן - על ידי מילוי טפסים מתאימים.

  • חשבון בנק עסקי

רצוי להפריד בין ההתנהלות הכספית האישית לבין זו של העסק. פתחתם חברה? אתם חייבים חשבון בנק עסקי.

לסגור שנה - ולדווח למס הכנסה

עברה שנה מפתיחת החברה? יש לדווח על כל ההכנסות וההוצאות שהיו לכם במהלך השנה לצורך חישוב המס שעליכם לשלם. לכן חשוב להתנהל בצורה מסודרת, לשמור על ניירות וקבלות, הוצאות והכנסות.
 
 
לתשומת ליבך: הטיפים המובאים במאמר להלן אינם מהווים, בשום דרך, תחליף לייעוץ משפטי/אחר, ככל שיידרש על-ידי בית העסק. הטיפים במאמר זה הנם תקציר כללי בלבד, ואין להסתמך עליהם או לראות בהם כסיכום ממצה של הדין החל. בית העסק נושא באחריות המלאה לעמידה בכלל דרישות הדין החלות עליו ועל פעילותו.

טיפים נוספים לבעלי עסקים: