Skip Navigation Links max עסקים פעולות ומידע עצות וטיפים > הדוחות החשובים ביותר לעסק שלך

הדוחות החשובים ביותר לעסק שלך

 

על אף הקושי וחוסר החיבה לפעולות החשבונאיות, אין מנוס מהתמודדות עם נתוניו הכספיים של העסק. ישנם חמישה דוחות החיוניים לכל עסק. כל הפרטים

מאז ימי בית הספר ונוסחאות המתמטיקה המרתיעות, רובנו מפחדים מדוחות וממספרים ומעדיפים להתעסק עם כמה שפחות טבלאות, טורים ומספרים שצריכים להתאים למספרים אחרים. לא פשוט לקחת את כל המכלול המרכיב את העסק ולתרגם אותו למספרים המייצגים את המצב הכספי.

על אף הקושי וחוסר החיבה לפעולות החשבונאיות, אין מנוס מהתמודדות עם נתוניו הכספיים של העסק. למעשה, מדובר בפעולת חובה שחלה על כל עסק - לא משנה מה גודלו ומהו השרות שאותו הוא מציע. כד להבין את חשיבות הדוחות הכספיים, כדאי לדמות את העסק לתא טייס ואת בעליו לטייס המטיס את המטוס. בדיוק כמו שבתא הטייס נמצאים שעונים המראים את כמות דלק, הכיוון, הגובה והמרחק מן היעד - כך גם עסק חייב להצטייד בכלים שיראו לו את הכיוון ויציגו את מצבו כדי שיוכל להגיע למטרה. כלים אלו הם הדוחות השונים המהווים מצרך חובה בדרך אל היעד הנכסף. לכל עסק, בהתאם לגודלו, מספר העובדים בו והתחום בו הוא עוסק - הדוחות המשמעותיים עבורו, אך לצד אלו ישנם חמישה דוחות החיוניים לכל עסק באשר הוא. הנה סקירה קצרה.

תזרים מזומנים: דוח זה הוא אחד מאבני היסוד של כל עסק ותפקידו לשקף את מצב תזרים המזומנים של העסק ולהוות כלי יעיל בהתנהלותו הפיננסית. כאשר עסק מודע לתקציביו וליכולתו הפיננסיות, הוא מסוגל להסתכל קדימה אל האופק ולקבל תמונת מצב ריאלית שתאפשר לו לקבל החלטות שקולות מצד אחד, ולדעת איפה ומתי עלולה להיווצר בעיה תזרימית מצד שני. לדו"ח זה מספר תפקידים: בראש ובראשונה הוא משקף את כניסת ויציאת המזומנים מחשבון הבנק בפועל. בנוסף הוא מציג צפי של תנועות בחשבון הבנק כמה חודשים קדימה ומאפשר תכנון נכון של גביית התשלומים מהלקוחות, תשלומי חשבונות ותשלום לספקים השונים. כך לדוגמא, אם תזרים המזומנים העתידי ממלמד על בעיה בתזרים המזומנים, ניתן לדרוש מהלקוחות השונים מקדמה שגם "תעזור" לתזרים המזומנים וגם תיצור מחויבות בין העסק לבין הלקוח.

דוח רווח והפסד: בשונה מתזרים המזומנים, דוח כספי זה מציג את תוצאות הפעילות, כלומר את ההכנסות וההוצאות בפרק זמן נתון- רבעוני או שנתי. נתונים אלו משקפים את הפעילות העסקית של העסק, אך לא את מצב המזומנים של החברה. בעלי עסק רבים שוגים לחשוב כי דוח רווח והפסד נועד להציג למס הכנסה תמונה עסקית מסויימת, אך לדוח זה תפקיד משמעותי הרבה יותר. הוא זה שמתמקד בהכנסה הרשומה כאשר סחורה יוצאת וחשבונית נכתבת בגין הוצאה זו. על אף יתרונותיו הרבים, במקרים רבים יכול הדוח להטעות את בעל העסק ,משום שהוא מתעדכן רק מול חשבוניות שהתקבלו או שהוצאו ולא משקף הוצאות דוגמאת ביטוחים שעליהם מצהירים רק בתום השנה. אם למשל התקבלה חשבונית דרישת תשלום לחומרי גלם בסכום גדול, אך עדיין לא התקבלה חשבונית מס, ההוצאה לא תירשם בדוח הרבעוני, ואז הדוח יראה תמונה מדוייקת רק בתום השנה, כאשר במהלך השנה- בפועל ההוצאות המוצהרות עלולות גבוהות מההוצאות האמיתיות בגלל העמסות והתאמות מס שיש לבצע. כדי לקבל תמונה שתשקף בצורה אמיתית ככל האפשר את מצב העסק, מומלץ לבקש מרואה החשבון דוח רווח והפסד כל חודשיים ולדעת כיצד לקרוא ולהבין אותו.

דוח מצב חשבון הבנק: בהתאם לדימוי תא הטייס והטייס, דוח זה מראה את מצב ה"דלק" שברשות העסק ואת יכולתו להמשיך ולהתקיים. בשונה מדוחות אחרים שתהליך הפקתם מורכב יותר, דוח זה זמין ונגיש, ואפשר לקבלו בכל בנק בו נמצא חשבון העסק. דוח כספי זה מציג את מצבו האמיתי של חשבון העסק ומספק אינפורמציה באשר לרווחים או הפסדים כספיים. את הדוח מומלץ להפיק אחת לחודש- חודשיים על מנת לקבל תמונת מצב אמיתית נכון לרגע מסויים, כזאת שתאפשר לבעל העסק לאמוד את מצבו הכספי.

דוחות מאזניים: דוחות אלה סוקרים את נכסי העסק נכון ליום או לתקופה מסוימת. בצד אחד מוצגים נכסי העסק ומולם התחייבויותיו השונות. כאשר מפחיתים מהנכסים את סך ההתחייבויות, מתקבלת הזהות החשבונאית שלל העסק, ובמילים אחרות, כמה העסק שווה.

דוחות ניהוליים: דוחות אלו מאפשרים לבעל העסק לנהל מעקב צמוד בזמן אמת אחר העסקאות ומצב העסק. דוחות אלו כוללים דוח זיכויים וחיובים, דוח הפקדות, דוח אישור יתרה וכו'. בנוסף, חברות האשראי מספקות דוחות לניהול העסק. דוגמא לכך אפשר לראות בפורטל הדו"חות החדש שהשיקה לאחרונה חברת max, max Biz Manager, המיועד לבתי עסק אשר סולקים באמצעות max לעסקים, מאפשר להשוות מחזורי פעילות לפי תקופות, להבין מהם הימים החזקים והחלשים ברשת, ללמוד מה מאפיין את הלקוחות שלך ולראות התפלגות סוגי עסקאות, מותגים ומועדונים.