SKYMAX
מתחילים - כל הסיפור יקח כ- 5 דקות
 • את/ה חייב/ת להיות מעל לגיל 18
 • צריך להכין מראש ת.ז. וכרטיס אשראי
 • פרטים אישיים
  מה זה?
  מה זה?
  *
  לאחר מילוי פרטים אישיים תקינים, במידה והתהליך לא יושלם, נציג מטעם max יצור אתכם קשר.
  *
  ההנפקה כפופה לאישור max ולתנאי ההצטרפות.
  *
  הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי: בכוונת max לבקש מלשכת אשראי חיווי בשאלה אם לתת לך אשראי. לשם כך, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני האשראי בבנק ישראל.
  לצורך בדיקת זכאותי להנפקת כרטיס:
  אני מסכים/ה ומאשר/ת שפרטים ונתונים אודותיי יועברו ל max אשר רשאית לבדוק את הנתונים וכל נתון אחר אודותיי
  מה המצב?
  נראה לנו שבטעות סובבתם את המכשיר הנייד למצב שוכב.
  בבקשה סובבו בחזרה למצב עומד בכדי שנמשיך.