DREAMCARD VIP
מזמינים כרטיס באתר ונהנים מפינוק מתנה
פרטים אישיים
מה זה?
מה זה?
*
אם הפרטים שמילאת תקינים, ובמקרה שלא נצליח להשלים את התהליך, נדאג ליצור אתך קשר
*
הזמנת הכרטיס מצריכה את אישור תנאי ההצטרפות ואת האישור מצדנו ב-max
*
max תפנה ללשכת האשראי כדי לקבל חוות דעת בנוגע למתן אשראי עבורך. לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגביך, שנמצאים במאגר נתוני האשראי בבנק ישראל.
לצורך בדיקת זכאותי להנפקת כרטיס:
אני מסכים/ה ומאשר/ת שפרטים ונתונים אודותיי יועברו לחברת max אשר תהיה רשאית לבדוק את הנתונים וכל נתון אחר לגביי. אני מסכים/ה ומאשר/ת שפרטים ונתונים אודותיי יועברו לחברת FOX לצורך צירופי למועדון Dream Card. במידה ואיני חבר/ת מועדון Dream Card ידוע לי שעלות ההצטרפות הינה 69 ש"ח
אני מאשר ומסכים לקבלת דיוור ישיר, הודעות ופרסומים שיווקיים באמצעות דוא"ל, מסרונים (SMS), פקס, מערכות חיוג אוטומטי ו/או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר מקבוצת פוקס
מה המצב?
נראה לנו שבטעות סובבתם את המכשיר הנייד למצב שוכב.
בבקשה סובבו בחזרה למצב עומד בכדי שנמשיך.